Veli Granö ja Elina Vuorimies Satakunnan ITE-taiteen kartoittajiksi

Satakuntalaisen ITE-taiteen kartoitukseen on valittu kokenut parivaljakko, taiteilija Veli Granö ja ITE-amanuenssi Elina Vuorimies. He molemmat ovat suomalaisen nykykansantaiteen asiantuntijoina pitkän linjan vaikuttajia ja toimijoita. Kumpikin heistä on syntyisin porilaisia. Satakunnan ITE-taiteilijoiden etsinnässä he pääsevät nyt toimimaan tutulla kotikentällä työparina. Työ alkaa lokakuussa 2019. Kartoitustehtävään oli kaikkiaan 58 hakijaa.

Veli Granö ja Elina Vuorimies

Granölla taiteellinen ja tutkiva tausta

Veli Granö on taiteilija, valokuvaaja ja elokuvantekijä. Hän on toiminut taideopettajana mm. Aalto-yliopistossa ja Turun taideakatemiassa sekä professorina Kuvataideakatemiassa.

Toistuvasti hän on palannut ITE-taiteilijoiden pariin. Jo 1980-luvulla hän tutki omaehtoisia taiteentekijöitä ja toteutti pihataiteilijoita esittelevän Onnela-näyttelyn ja -kirjan jo ennen kuin ITE-taiteesta muodostui käsite. Hän on tehnyt ITE-taiteilijoista useita videomuotokuvia. MSL:n kartoitushankkeissa hän on kiertänyt eri puolilla maata kuvaamassa taiteilijoita, ja hänen kuviaan on myös esitetty lukuisissa näyttelyissä. Artikkeleita ITE-taiteilijoista Granö on kirjoittanut niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin julkaisuihin. Omaehtoisen taiteilijuuden syntyprosessia syvimmin valottava on hänen kirjansa Parikkalan Patsaspuiston luojasta Veijo Rönkkösestä.

Vuorimies tuntee ITE-taidekentän läpikotaisin

Elina Vuorimies on toiminut aiemmin Maaseudun Sivistysliiton ITE-taiteen kartoitushankkeissa Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Lapissa ja sen lisäksi ollut asiantuntijana Pirkanmaan ja Etelä-Savon ITE-kartoituksissa. Hän työskentelee ITE-taiteen amanuenssina K.H.Renlundin museossa Kokkolassa. Vuorimies on toimittanut useita ITE-taiteen julkaisuja ja on kuratoinut näyttelyitä eri museoihin. Satakuntalaisia ITE-taiteilijoita hän tuntee jo entuudestaan, ja on esitellyt heitä kuratoimissaan näyttelyissä. Vuorimiehellä on myös hyvä outsider-taiteen kansainvälisen kentän tuntemus.

”Jokaisen maakunnan ITE-taiteella on omaa ilmettään ja luonnettaan, ja niin on varmasti Satakunnassakin. Kartoitushankkeissa on tapahtunut kahdessakymmenessä vuodessa paljon kehitystä, kun sosiaalisen median ja videoiden jakamisen mahdollisuudet on otettu käyttöön”, Vuorimies pohtii.

Leadereitten, verkostojen ja tiimityön voimaa

ITE Satakunnassa -kartoitushankkeen toteuttajana on Maaseudun Sivistysliitto. EU:n maaseuturahaston hankerahoitusta ovat myöntäneet neljä alueella toimivaa Leader-yhdistystä, Aktiivinen Pohjois-Satakunta, Karhuseutu, Ravakka ja Joutsenten reitti. Yhteistyöhön ITE-taiteilijoiden löytämiseksi tavoitellaan verkostoja, joiden toiminta ulottuu kyliin ja alueen asukkaiden pariin.

Hankekartoittajan työtehtävän Veli Granö ja Elina Vuorimies jakavat työskennellen kumpikin osa-aikaisina. Osa tehtävistä on paikasta riippumattomia, mutta kenttätyön vaiheissa tukikohtana on Pori. Maaseudun Sivistysliitosta hankkeessa työskentelee koordinaattorina kulttuurituottaja Raija Kallioinen, joka on ollut mukana ITE-taiteen esiin nostamisessa ilmiön liikkeelle lähdöstä saakka. Hanketta johtaa MSL:n kulttuurijohtaja Helka Ketonen.

Satakuntalaisia haastetaan löytöjen tekemiseen

ITE-taide on usein tekijöidensä arjen keskelle kätkeytyvää. Siksi etsinnässä tarvitaan yleisön apua tekijöiden löytämiseksi. Satakunnan omaperäisistä itseoppineista taiteentekijöistä voi nyt kuka tahansa antaa vinkkejä hankkeen kartoittajille.

Kartoituksessa koottavat tiedot luetteloidaan, osaa taiteilijoista käydään haastattelemassa ja kuvaamassa ja heidän taidettaan esitellään some-kanavilla, tietoverkossa ja myös kartan muodossa. Tavoitteena on saada muutamia taidekohteita myös avoimeksi yleisölle ja mukaan Satakunnan matkailupalveluihin.

Vuosi 2020 on ITE-taiteen esittelemisen 20-vuotisjuhlavuosi, johon sisältyy runsas kattaus erilaista toimintaa ympäri maata. Satakunnan ITE-taide on osa tätä juhlahumua.

KOTISIVUJEN OSOITTEITA

Kartoitushanke: www.itesatakunnassa.fi
Maaseudun Sivistysliitto: www.msl.fi
ITEnet: www.itenet.fi


YHTEYSTIEDOT

Hankekartoittajat (lokakuusta 2019 lähtien):
Veli Granö, puh. 040 626 2251, veli.grano@msl.fi
Elina Vuorimies, puh. 040 626 6271, elina.vuorimies@msl.fi

Hankkeen koordinointi ja hallinto:
Raija Kallioinen, kulttuurituottaja, puh. 040 5636 876, raija.kallioinen@msl.fi
Helka Ketonen, kulttuurijohtaja, puh. 040 3577 662, helka.ketonen@msl.fi