Hämeen ITE-taiteen etsijöinä aloittavat Paula Susitaival ja Juho Haavisto

Millaista on Kanta- ja Päijät-Hämeen ITE-taide? Tätä ryhtyy selvittelemään etelähämäläinen parivaljakko Paula Susitaival ja Juho Haavisto Maaseudun Sivistysliiton ITE Hämeessä -hankkeessa. Osa-aikaisissa tehtävissä Susitaival toimii koordinaattorina ja Haavisto koordinaattori-kartoittajana. Työt alkavat tammikuun puolivälissä 2020.

Paula Susitaival ja Juho Haavisto alkavat kartoittaa hämäläistä ITE-taidetta.

Tammikuun puolivälissä tehtävänsä aloittava työpari lähtee luomaan verkostoja ja kokoamaan tietoa Hämeen alueen omaperäisistä itseoppineista taiteentekijöistä. Vihjeiden jäljille he lähtevät haastattelemaan, kuvaamaan ja sopimaan, millä tavoin ketäkin ITE-taiteilijoista on sopivaa esitellä julkisuuteen. Hankkeessa tuotetaan yleisölle rikasta ja kiinnostavaa tietoa taiteilijoista mediaan, someen, matkailualan käyttöön ja lopuksi kirjan muotoon. Jälkipolvien hyödynnettäväksi syntyy myös tallennukset arkistotietokantaan.

Etelähämäläiset kulttuurin ja perinteen tuntijat ITE-taidekentän uusiksi voimiksi

Hausjärveläinen taiteen kandidaatti Paula Susitaival on toiminut Hämeessä muotoilun läänintaiteilijana ja oli tuolloin mukana mm. Lahdessa muotoilupääkaupunkivuoden näyttelytoiminnassa. Marginaaleissa oleva taide ja ITE-taide on tullut hänelle tutuksi tuottajana ja kuraattorina. Susitaival on työskennellyt erilaisissa kulttuurialan suunnittelu-, tuotanto- ja viestintätehtävissä ja myös kaupunkien palveluksessa, koulujen kerhotoiminnan ja lähiökehittämisen parissa. Perinne- ja paikalliskulttuurin parissa hän on mukana harrastusten ja luottamustehtävien kautta.

Filosofian maisteri Juho Haavisto on etelähämäläinen kulttuurihistorioitsija, jonka kotipaikka on Riihimäellä. Hän on työskennellyt ammattimaisesti valokuvaajana, toimittajana, näyttelyiden tuottajana, web-kehittäjänä ja arkistoalalla. Haavisto on tuottanut monimuotoisia projekteja erilaisissa verkostoissa, tuoreimpiin sisältöihin kuuluu kunnallisen sektorin identiteetti- ja yhteisöllisyystyön hanke.

ITE Hämeessä – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi

Maaseudun Sivistysliitto on tehnyt suomalaisen nykykansantaiteen eli ITE-taiteen kartoitus- ja esittelytyötä vuodesta 1998 alkaen edeten Suomea läpi maakunnittain. Näin pitkäjänteinen ja systemaattinen toiminta aikalaiskansantaiteen parissa on kansainvälisestikin ainutlaatuista. Vuotta 2020 vietetään ITE-taiteen juhlavuotena, sillä ensimmäisestä ITE-taiteen näyttelystä Kaustisella tulee kuluneeksi pyöreät 20 vuotta.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä ITE-taidetta nostetaan esiin Hämeen ELY-keskuksen rahoittaman ITE Hämeessä – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi -hankkeen kautta.

Hankkeessa kartoitetaan alueen itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Siinä kootaan ja tallennetaan uutta tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille sekä tarjotaan tuloksia käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen ja maaseudun matkailupalveluihin.

Maaseudun Sivistysliitosta hankkeessa työskentelee ITE-asiantuntijana kulttuurituottaja Raija Kallioinen, joka on ollut mukana ITE-taiteen esiin nostamisessa ilmiön liikkeelle lähdöstä saakka. Hanketta johtaa MSL:n kulttuurijohtaja Helka Ketonen.


KOTISIVUJEN OSOITTEITA

Kartoitushanke: www.itehameessa.fi
Maaseudun Sivistysliitto: www.msl.fi
ITEnet: www.itenet.fi


YHTEYSTIEDOT

Hankekartoittajat (13.1.2020 lähtien):
Paula Susitaival, paula.susitaival@msl.fi
Juho Haavisto, juho.haavisto@msl.fi

Maaseudun Sivistysliiton kulttuuriosastossa:
Raija Kallioinen, kulttuurituottaja, puh. 040 5636 876, raija.kallioinen@msl.fi
Helka Ketonen, kulttuurijohtaja, puh. 040 3577 662, helka.ketonen@msl.fi