Heli Lukkarinen

Toimin määräaikaisessa työsuhteessa Maaseudun Sivistysliitossa taidetuottajana vuoden 2021 aikana. Työsuhteeni on päättynyt.


Olen taiteen asiantuntija ja sen innostunut harrastaja. Valmistuin taidehistorian pääaineopinnoista filosofian maisteriksi vuonna 2010. Lisäksi minulla on Taideyliopiston julkisen taiteen asiantuntijan erikoistumistutkinto vuodelta 2021.

Taideuottajan tehtäväni Maaseudun Sivistysliitossa keskittyivät pääsääntöisesti ympäristötaiteeseen, mutta annoin myös oman panokseni MSL:n uraauurtavaan työhön ITE-taiteen tunnetuksi tekemisessä ja sen tuomisessa tärkeäksi osaksi suomalaista taide-elämää.

Suomalainen maaseutu on erityislaatuinen verrattuna moniin muihin maihin, sillä me kaikki voimme nauttia luonnosta, jokamiehen oikeuksia hyödyntäen ja kunnioittaen. MSL:n käyttämät ympäristötaiteen ja osallistavan taiteen menetelmät antavat mielestäni varsin mielenkiintoisia työvälineitä, joilla kuntien kulttuuritoimintaa ja asukkaiden paikallisidentiteettiä voidaan vahvistaa. Viime vuosien aikana taide onkin saanut näkyvyyttä osana yhteiskuntamme erilaisia kehittämistehtäviä: taiteen, taiteilijoiden ja luovien alojen potentiaali ja sen tuomat hyvinvointivaikutukset ovat huomioitu laajasti. Siksi minusta on ollut hienoa toimia yhdessä kaupunkien, kuntien ja maaseudun asukkaiden kanssa osana MSL:n taidetiimiä.

Arkena käyn ahkerasti taidenäyttelyissä, kuuntelen musiikkia ja luen kirjoja. Minua pitää aktiivisena vilkas kaksivuotias lapseni ja erilaiset urheiluharrastukset. Kuitenkin kaikista mieluiten vietän vapaa-aikani vaeltamalla erämaassa ja vuoristossa.