Tehdyt kartoitukset

Tehdyt kartoitukset

Ainutlaatuinen kulttuuriperinnön kartoitus

Maaseudun Sivistysliitto on kartoittanut ITE-taidetta eri puolilta Suomea alue alueelta 1990-luvun lopulta lähtien. Yli puolet maasta on käyty jo läpi. Kartoitus on systemaattisuudessaan kansainvälisesti ainutlaatuinen visuaalisen nykykansantaiteen keruu. Työ on tehty EU-rahoituksen avulla toteutettuina hankkeina.

Kartoituksissa etsitään alueilta omaperäisiä itseoppineita nykykansantaiteilijoita, dokumentoidaan heidän työskentelyään ja taidettaan sekä esitellään heidän tuotantoaan näyttelyissä ja julkaisuissa. Hanketyön avulla on myös saatettu ITE-taiteilijoita kansainväliseen vuorovaikutukseen ja esitelty suomalaista nykykansantaidetta maailmalla.

Päättyneistä kartoitushankkeista löydät tietoa Maaseudun Sivistysliiton arkistosta.

Lisää tietoa: Raija Kallioinen, raija.kallioinen(at)msl.fi