ITE Satakunnassa

ITE Satakunnassa

Millaista ITE-taidetta löytyy Satakunnasta?

Jokaisen maakunnan ITE-taiteessa on omaa väriä ja ilmettä. Pian nähdään, millaiset kasvot ITE-taide saa Satakunnassa.

ITE Satakunnassa -hankkeessa kartoitetaan ja dokumentoidaan alueen itseoppineita nykykansantaiteilijoita sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Tuloksia esitellään some-kanavilla, sähköisillä alustoilla ja kartan muodossa. Tavoitteena on saada muutamia taidekohteita avoimeksi yleisölle jo kesäksi 2020 sekä saada niitä mukaan alueen matkailupalveluihin.  Tästä voit ladata hankkeen suunnitelman. Ja tästä yllä olevan etsintäkuulutuksen.

Kartoituksen toteuttaa Maaseudun Sivistysliitto. Työhön saadaan tukea EU:n maaseuturahaston kautta. Tukijoina on neljä alueella toimivaa Leader-yhdistystä: Aktiivinen Pohjois-Satakunta, Karhuseutu, Ravakka ja Joutsenten reitti. Yhteistyöhön kutsutaan ja etsitään verkostoja, joiden toiminta ulottuu kyliin ja alueen asukkaiden pariin.

Alkuvuonna 2020 myös Leader Pyhäjärviseutu myönsi rahoitusta alueellaan toteutettavaan ITE-taiteen kartoitushankkeeseen, jota toteutetaan samoin periaattein kuin neljän muun Leaderin alueilla.

Molemmissa hankkeissa toimii kartoittajaparina taiteilija, valokuvaaja, elokuvantekijä Veli Granö ja ITE-amanuenssi Elina Vuorimies. Maaseudun Sivistysliitossa hankkeita koordinoi kulttuurituottaja Raija Kallioinen ja johtajana toimii kulttuurijohtaja Helka Ketonen.

Tee ilmianto

Tiedätkö sinä omaperäisiä itseoppineita taiteentekijöitä Satakunnasta? Heidän työnsä ansaitsee nyt esille pääsyn.

ITE-taide on usein tekijöidensä arjen keskelle kätkeytyvää. Siksi tarvitsemme yleisön apua ITE-taiteilijoiden löytämiseksi. Kerro vinkkisi meille. Ota yhteyttä!

Kartoittajien yhteystiedot:

Veli Granö, puh. 040 626 2251, veli.grano@msl.fi

Elina Vuorimies, puh. 040 626 6271, elina.vuorimies@msl.fi

ITE-info

ITE-taide (lyhenne ITE, itse tehty elämä) on suomalaista nykykansantaidetta, arjen ympäristöissä syntyvää omaperäistä luovuutta.

ITE-taiteilijoilla ei ole koulutusta taiteen tekemiseen eivätkä he myöskään pidä ammattitaiteilijoita esikuvinaan tai tarvitse ohjausta ja harrastuspiirin tukea taiteensa tekemiseen. Luovuus, ennakkoluulottomuus, kekseliäisyys ja kädentaidot kuuluvat nykykansantaiteen ytimeen. Tekniikan perusteet on useimmiten opittu ammatissa tai kansanomaisen mallioppimisen kautta, mutta sen jälkeen tekijä on kehitellyt ja soveltanut tekniikkaa omaperäisesti ja kehittäen uusia käyttötapoja materiaaleille ja tekniikoille, joita alun perin ei ole tarkoitettu taidekäyttöön. ITE-taiteilijan materiaalit löytyvät yleensä luonnosta ja taiteilijan elinpiiristä tai ovat muutoin helposti ja huokeasti hankittavia, esim. kierrätysmateriaalia. Tavallisimpiin ilmaisumuotoihin kuuluvat puunveisto, betonitekniikat ja sekatekniikalla toteutetut teokset. Monesti taideilmaisu kasvaa kokonaiset pihapiirit täyttäviksi ympäristöiksi.

Lisää tietoa ITE-taiteesta ITEnet-sivullamme.

Vuosi 2020 on ITE-taiteen esittelemisen 20-vuotisjuhlavuosi, johon sisältyy runsas kattaus erilaista toimintaa ympäri maata.