Pohjois-Karjalan aluejärjestö

Koulutusta, kulttuuria ja hanketoimintaa

Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestön tavoitteena on aikuiskasvatuksen ja kulttuuritoiminnan keinoin edistää tasa-arvon, ihmisyyden ja maaseutukulttuurin päämäärien toteutumista. Aluejärjestö tarjoaa kylä- ja kansalaistoiminnan tarpeisiin räätälöityjä kursseja, kehittämishankkeita sekä tukimuotoja vertaisopiskelijoiden ryhmille.  Erityisenä painopisteenä ovat maaseudun kehittämishankkeet ja kylätoiminnan muodot, joilla tuetaan maaseutualueiden elinvoimaisuutta, yritteliäisyyttä, yhteisöllisyyttä, monikulttuurisuutta, elämänlaatua ja hyvinvointia. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä yhdistysten, kylien, yritysten, kuntien ja muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat, aktiivisinta toiminta on Pohjois-Karjalassa. Aluejärjestön jäseniksi voivat liittyä sen toiminta-alueella toimivat Maaseudun Sivistysliiton valtakunnallisten jäsenjärjestöjen rekisteröidyt piirijärjestöt sekä kunta- ja paikallistason järjestöt, liiton rekisteröidyt opinto- ja kulttuuriyhdistykset sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Aluejärjestö on perustettu vuonna 1985.

MSL:n Pohjois-Karjalan aluejärjestö edistää toiminta-alueellaan valtakunnallisen katto-organisaationsa Maaseudun Sivistysliiton keskeisiä toiminnan teemoja. Nämä teemat ovat: koulutus, osallisuus, ympäristö ja taide, erityisesti ITE-taide.

Aluejärjestö järjestää, tukee ja ohjaa monenlaista kulttuuri- ja koulutustoimintaa kuten opintokerho-, kurssi- ja luentotoimintaa. Lisäksi aluejärjestö järjestää yhdessä maaseudun yhteisöjen ja jäsenjärjestöjen kanssa kulttuuri- ja taidetapahtumia sekä opintomatkoja. Myös monipuolinen hanketoiminta ja maaseudun kulttuuriperinnön vaaliminen kuuluu vahvasti aluejärjestön toimintakenttään.

Lisätietoja: aluejärjestön sihteeri Reeta Rönkkö, reeta.ronkko(a)msl.fi

Aluejärjestön hallitus vuonna 2021

Eevi Väistö, puheenjohtaja
Jorma Lemmetyinen, varapuheenjohtaja
Raija Albert
Pirkko Hyvärinen
Antti Lempinen
Marita Miettinen
Jarmo Pakarinen
Ritva Purhonen
Airi Turunen
Taisto Volotinen