Meijän Digi – Digibussi

Digibussista monenlaista digineuvontaa kyliin

Meijän Digi -hankkeessa viedään Digibussilla digitukea maaseudulle sekä edistetään huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja sähköisten asiointipalvelujen käyttöönottoa maakunnassa.  Siun Soten opastaa hankkeessa sähköisten sote-palveluiden käyttöä.

Hanke toimii vuosina 2021 ja 2022 EU:n Maaseuturahaston tuella. Hanketta toteuttavat Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Maaseudun Sivistysliitto, Meidän IT ja talous Oy (Meita) ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

Digibussi

Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö järjestää hankkeessa Digibussitoimintaa Pohjois-Karjalan alueella. Digibussi vie digitukea sinne, missä ihmiset asuvat ja etsii keinoja etätuen toteuttamiseen. Digibussista voit toiveiden mukaan saada digitukea vaikkapa KELAn palveluihin, pankkiasiointiin tai älypuhelimen käyttöön. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan digituen verkoston kanssa. Digibussi on sähköisten palveluiden ”valintamyymälä”, josta saat laajan valikoiman digitietoa omien digitaitojesi kasvattamiseen. Voit saada tarvitsemaasi ohjemateriaalia mukaasi myös printattuna. Lisäksi bussissa jaetaan tiedotusmateriaalia sähköisistä palveluista ja nopean kiinteän laajakaistan eduista.

Katso Digibussin ajankohtaiset tapahtumat Meijän digi -Facebook sivulta

Nopeat tietoliikenneyhteydet ja sähköiset palvelut

Hankkeessa välitetään tietoa julkishallinnon tuottamista sähköisistä palveluista ja niiden käytöstä myös osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tiedotuskampanjoihin. Hankkeessa edistetään laajakaistaverkkojen rakentumista ja pyritään lisäämään kylien kiinnostusta paikalliseen verkkorakentamiseen (ns. kyläverkkohankkeet) ja autetaan etsimään sopiva toteutusmalli rakentamiseen.

Tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan asenteiden muokkautumista positiiviseksi sähköisiä palveluita kohtaan. Osassa kunnissa on jo kattava nopea laajakaistaverkko ja niissä voidaan keskittyä sähköisten palvelujen edistämiseen, mutta osasta nopea laajakaistaverkko puuttuu ja sen aikaansaamista edistetään hankkeen toimenpiteillä.


Pohjois-Karjalassa meneillään olevat valokuituhankkeet

Karelnet: suunnittelemme valokuituverkon rakentamista Outokumpuun

Kaisanet: Valokuitua Liperin Ylämyllylle ja Honkalammelle

Fibernet: valokuituliittymä ja palvelut Käsämään

Valokuitunen: kiinnostusta valokuituun kartoitetaan Liperissä

Valokuitunen: Valonnopeat nettiyhteydet Joensuuhun


Ajankohtaista nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamisesta:
Uusi laajakaistatukihanke tukee kiinteiden verkkojen rakentamista 2022 alkaen.

Finnet-liitto ry: 9 faktaa valokuidusta

Meijän digi esitteet ja some-kanavat


Seuraa hanketta: Meijän digi FB-sivu ja Instagram

Digibussi esite
Hankkeen esite 
Hankkeen mediatiedote

Meijän digi -hanke kuuluu valtakunnalliseen Digituen verkostoon

Mitä digituki on ja mistä sitä saa?

Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin.

Digituen muotoja ovat

  • etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki
  • lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki
  • koulutukset: verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit

Digitukea Pohjois-Karjalassa saat kuntien asiointipisteistä, kirjastoista, kansalais-ja työväenopistoista sekä monilta eri järjestöiltä ja hankkeilta. Pohjois-Karjalassa tarjolla olevaa digitukea on koottu järjestötietopalvelu Jelliin.

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin tai laitteiden käytön opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttämiseen. Digituessa ei korjata asiakkaan digilaitteita. Digituessa ei oteta kantaa sähköisen asioinnin sisältöihin (esim. tukien hakeminen, rahankäsittely). Näistä asioista vastaa palveluntarjoajan asiakaspalvelu, johon digituen antaja ohjaa. Viranomaisilla ja pankeilla on velvollisuus neuvoa omien palveluidensa käytössä.

Lisätietoja

Erkki Martikainen
erkki.martikainen@msl.fi / 045 325 5765