Kylien yhteissuunnittelu -hanke Joensuun seudulla

Kylien yhteissuunnittelu -hanke 2021–2022

Kylien yhteissuunnittelu

Hankkeessa toteutetaan kuntakierrokset, jonka pohjalta toteutetaan teemalliset kylä/yhteisöprosessit. Mukaan toimintaan haetaan innostuneita ja sitoutuneita kyliä ja yhteisöjä. Teemat, joiden kautta suunnitelma tehdään ovat osallisuus, ilmasto, turvallisuus, kulttuuri. Näistä osallisuus ja turvallisuus ovat toiminnan läpileikkaava teema. Prosessit toteutetaan moniammatillinen verkostossa. Verkostoon kuuluu MSL:n yhteisökehittäjiä, Joensuun seudun leaderin toimijoita ja Pohjois-Karjalan kylät ry:n edustajia. Yhteistyötä tehdään mm. Digibussi -hankkeen kanssa.

Työmenetelminä hankkeessa ovat erilaiset yhteissuunnittelun menetelmät kuten Penkkikahvila, turvallisuuslautapelit, pienet ilmastoteot ja biohiiletys.  Vaikka hankkeessa hyödynnetään toteuttajien pitkää kyläsuunnittelun ja yhteiskehittämisen kokemusta, keskeistä on, että nyt kehitetään ja testataan uusia yhteissuunnittelun menetelmiä ja tapoja.

Hanke tunnistaa poikkeusajan pitkittymisen ja prosesseja toteutetaan hybridinä, jolloin osa toiminnasta tehdään paikan päällä ja osin verkkoalustoilla. Hankkeen yhteissuunnittelulla pyritään tunnistamaan yhteisöjen tulevaisuuden näkymiä. Nämä huomiot ja tiedot linkittyvät Joensuun seudun leaderin strategiatyöhön. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaisia kyläsuunnitelmia, jotka voivat olla esim. ”tulevaisuuskartta” tai polku, jossa keskeiset tulevaisuuden näkymät tunnistettu. Tuotos ei siis välttämättä ole lainkaan paperi tai perinteinen kyläsuunnitelma. Joensuun seudun Leaderin strategiatyötä tukeva materiaali saadaan erityisesti kuntakierrokselta, mutta myös prosessin varrelta. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistys. Menetelmien kehittämistyötä tehdään yhdessä muiden kumppanien kanssa. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Joensuun maaseutupalveluilta ja Joensuun seudun Leaderilta.

Kysy lisää:
kaisa.kervinen(a)msl.fi