Vaara-Karjalan kyläkierros

Hankkeessa toteutetaan kaikki Vaara-Karjalan Leader -alueen kunnat (Ilomantsi, Juuka, Lieksa ja Nurmes) kattava kyläkierros. Kierroksen tavoitteena on nostaa esiin ihmisten ajatuksia oman elinalueensa kehittämiseksi. Samalla tavoitellaan kylätoimintaan myös uusia ihmisiä, jotka voisivat ottaa vastuuta oman alueensa kehittämisestä. Kyläkierroksella edistetään myös digitalisaation arkipäiväistämistä ja ihmisten tietotekniikkataitojen parantamista.

Kyläkierros tehdään yhteistyössä Vaara-Karjalan Leader ry:n, alueen kuntien ja kylien sekä Pohjois-Karjalan Kylät ry:n kanssa. Kyläillan muotona käytetään vanhaa tuttua parin kolmen kylän kylärypästä ja tilaisuus pidetään jonkin mukana olevan kylän kokoontumispaikassa. Kyläillan aikana käydään keskustelua muun muassa kylän kehittämisestä ja kylän tarpeista, koronatilanteen vaikutuksesta kylän elämään, yhdistysten tulevaisuudesta, ympäristö- ja ilmastokysymyksistä sekä digitaalisuudesta. Kyläkierroksen avulla kerätään toiminta-ajatuksia, ideoita ja kehittämisen suuntia myös Vaara-Karjalan Leader ry:n tulevalle ohjelmakaudelle. Kyläläiset kutsutaan paikalle lehti-ilmoituksin sekä kylän omia tiedotuskanavia hyödyntäen.

Kyläkierros oli alun perin tarkoitus käynnistää jo syksyllä 2020, mutta koronapandemian takia aloitusta on lykätty syksylle 2021. Tilaisuuksia järjestetään kaiken kaikkiaan noin 30. Kyläkierroksen kyläillat ovat paikalla olevien lisäksi avoimia myös etäkyläläisille ja kylien ystäville nettiyhteyksin.

Lisätietoja: aluejärjestön sihteeri Reeta Rönkkö, reeta.ronkko(a)msl.fi