ECOS -hanke

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun Kulttuuriyhdistys ry & ECOS -hanke

Mitä?

Tutkimusten mukaan suomalaisia nuoria kiinnostaa ympäristöasiat ja ilmastonmuutoksen hidastaminen. On kuitenkin myös huomattu, että konkreettisia asioita,  yhteisiä tekoja tai vapaaehtoistyötä asioiden edistämiseksi on  vaikeampi saada alulle. Kyse voi olla asian suuruudesta; voi tuntua turhauttavalta taistella maapallon kokoista ongelmaa vastaan. Nuoret voivat myös tarvita rohkaisua toiminnan aloittamiseen ja konkreettista apua ja taitoja yhteisen toiminnan järjestämiseen. Nuoret ovat huomisen toimijoita, ilmiöiden ja käsitysten määrittelijöitä ja päättäjiä. On keskeistä luoda heille toimintavalmiuksia tehdä itsensä ja yhteisönsä kokoisia ratkaisuja liittyen yhteiseen ympäristöön ja kestävään kehitykseen.  

Konkreettinen ja samalla luova käsillä tekeminen voi auttaa luomaan keskustelua isoista teemoista kuten lähiruoka, ruuan eettisyys ja terveellisyys sekä ihmisen ja luonnon suhde. 

Ecos-hankkeen tavoitteena on juuri etsiä ja löytää toimivimmat työskentelytavat, nuoria kuunnellen. Kyseessä on esiselvitys  kansainvälisestä, nuorten ympäristöherkkyyttä edistävästä hankkeesta, jonka tavoitteena on esiselvityksen aikana hakea kaksi eurooppalaista leader-maata kumppaneiksi hankkeen seuraavaan osaan, jonka toteutus pohjautuisi esiselvityksen aikana syntyneisiin toimintamalleihin.  

Miten?

Osaamista ja mahdollisuuksia erilaisten taiteen sovellusten ja kulttuuristen menetelmien käyttöön on runsaasti. Kokemuksia on esimerkiksi valokuva-kollaasi työskentelystä nuorten kanssa, tapahtumatuottamisesta, yhteisöteatterista, videotyöskentelystä, sissiviljelystä sekä performanssi- ja sarjakuvametodista. Ecos-hankkeen avulla tulemme järjestämään työpajoja nuorille, joiden tarkoitus on rohkaista nuoria keskustelemaan ilmastonmuutoksesta sekä kuulemaan, millaista dialogia juuri nuoret haluavat aiheista käydä. Työpajan aikataulut voidaan sovittaa oppilaitoksen ryhmien lukujärjestyksiin sopiviksi. Työpajatoimintaa muokataan ja voidaan soveltaa useiden eri oppiaineiden sisältöihin kielistä biologiaan ja yhteiskuntaoppiin. Ota yhteyttä: sara.vainikka1@gmail.com

Lisätietoja suomeksi, englanniksi ja ranskaksi:

ECOS – Environmental Consciousness and Sensitivity 
 For and by youngsters in Europe. More information:


Des questions? N’hésitez pas à contacter: