Teemat ja hankkeet

Kansalaisvaikuttaminen

 

karuselli6_pieni

Maaseudun Sivistysliiton toiminnassa on tavoitteena yhteisöllisyyden kasvu sekä osaavat järjestötoimijat ja paikallisyhteisöt. Kansalaisvaikuttaminen merkitsee meille aktiivisen kansalaisyhteiskunnan vaalimista. Mottona onkin “yhdessä toimien – demokratiaa vahvistaen”. Avainasioina ovat aito, vastuullinen ja omintakeinen yhteisten asioiden hoitaminen. Tuemme kansalaisten omaehtoisia pyrkimyksiä rakentaa monikulttuurista ja suvaitsevaa yhteiskuntaa.

Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi kannustamme ja valmennamme ihmisiä osallistumaan laajemmin heitä itseään koskeviin päätöksiin. Yhteisöjä kannustamme tavoittelemaan uusia, innostavia tapoja tehdä yhteistyötä paremman ja mielekkäämmän elämän puolesta.

Kansalaisaktiivisuuteen kuuluu myös vaikuttaminen omaan ympäristöön. Koulutuksen ja ohjauksen keinoin tuemme ihmisiä ja yhteisöjä ekologisen ja vähähiilisten ratkaisujen löytämiseen oman arjen toiminnoissa.

Aktiivista kansalaisuutta MSL tukee hyvin monenlaisin menetelmin. Tutustu ympäristösivistyksen sivuilla esiteltävään tarjontaamme: ympäristöluotsit sekä taide- ja kulttuuritoimintamme pyrkivät herättämään kiinnostusta hyvän ympäristön puolesta vaikuttamiseen ja yhteisiin ympäristötekoihin. Myös ITE-taiteen toiminnan taustana on ajatus jokaisen ihmisen oikeudesta kuulua yhteisöönsä sen arvokkaana, luomisvoimaisena, itseään ilmaisevana jäsenenä.