Blogi

Virpi Skippari - maaliskuu 19, 2020

Uusi koulutustiimimme on kuukauden vanha

Aloitin koulutustiimimme vetäjänä helmikuussa 2020. Tiimiimme kuuluu itseni lisäksi kolme koulutussuunnittelijaa, Leena Markiet, Sofia Heininen ja Suvi Kaljunen. Heidän osaamisensa ja monipuolisuutensa on lyönyt minut ällikällä ensimmäisten työviikkojeni aikana.

Monipuolisesti korkeakoulutetuilla suunnittelijoilla on runsaasti osaamista ainakin verkkopedagogiikassa, palvelumuotoilussa, osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, taidelähtöisissä koulutusmenetelmissä, osallisuuden tukemisessa, dialogia korostavassa keskustelussa, podcastien tekemisessä, bloggaamisessa, webinaarien tuottamisessa, maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa, ruokakasvatuksessa sekä järjestötyössä – unohtamatta maaseutunäkökulmaakaan. Ja tämä kaikki on selvinnyt minulle muutamassa viikossa. Mitä vielä mahtaakaan selvitä?

Koulutussuunnittelu on joukkuelaji

Koulutuspäällikkönä johdan MSL-opintokeskuksen koulutustiimiä ja kehitän yhdessä sen kanssa jäsenjärjestöjen kanssa toteutettavaa koulutusta ja pedagogiikkaa. Tämän itseään jatkuvasti kehittävän tiimin kanssa voin vain onnistua – kokeilemme, opimme ja onnistumme yhdessä. Valmentava esimiestyö on johtamistapa, jossa haluan edelleen kehittyä ja olenkin aloittamassa Työnohjaaja osallistavana kehittäjänä – coaching, fasilitointi ja mindfulness lähestymistapoina -opinnot työni ohessa.

Esimiestyön lisäksi keskeisiin vastuualueisiini kuuluu koulutusyhteistyö MTK:n kanssa. Minulle maaseutu on paikka, jossa on hyvä elää ja yrittää. Jäsenjärjestöistä juuri MTK on minulle organisaatioista ennestään tuttu, sillä olen toiminut kuuden vuoden ajan Porvoon Maaseutunuorten sihteerinä. Vilkaisin vanhoja pöytäkirjoja ja ilokseni huomasin, että Maaseutunuoret olivat esimerkiksi vuonna 2005 tehneet maaseutua tutuksi järjestämällä kouluvierailuja ja tapahtumia sekä kouluttautuneet aktiivisesti MTK:n järjestämissä koulutuksissa.

Aiempi järjestöaktiivisuuteni MTK:ssa ei toki yksin tuo osaamista nykyisiin tehtäviini. Kasvatustieteen maisterin tutkinto ja opintoni kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmassa auttavat minua ymmärtämään osallistamisen ja osallistumisen merkitystä järjestötyössä. Olen myös aiemmassa työssäni 4H-liiton kehityspäällikkönä kehittänyt toimintamalleja ja käytännön työkaluja, jotka rohkaisevat ihmisiä aktiiviseen kansalaisuuteen. Oppimista tukevien tuotteiden tekeminen on kiinnostavaa, sillä olen kekseliäs ja minulla on kyky yhdistää asioita toimiviksi kokonaisuuksiksi. Olen suunnitellut ja toteuttanut monia nuorten ja aikuisten koulutuksia ja koulutusmateriaaleja. Valmentava työote oppimisessa kiinnostaa minua ja olen perehtynyt siihen myös maisteriopinnoissani. Valmentavalla työotteella on mielestäni keskeinen merkitys koulutuksen vaikuttavuuteen.

Palveluiden tuotteistus nousee arjen käytännöistä

Koulutuspäällikön tehtävässä pääsee yhdistämään strategisen suunnittelun, tuotekehityksen ja käytännön tekemisen. Myös pedagoginen kehittäminen, kulttuurinen työ ja elinikäinen oppiminen ovat minulle tärkeitä teemoja. MSL tukee jäsenistönsä koulutusta ja verkko-opiston sisällöt vaikuttavat mielenkiintoisilta.

Oppiva organisaatio on jatkuvassa liikkeessä ja kehittämistä riittää. Ihan alkuun pureudumme tiimimme kanssa koulutusten tuotteistamiseen. Palvelumuotoilun hengessä työ alkaa jäsenjärjestöistä koostetun opintojaoston tapaamisella ja tuotteiden ja palvelutarpeiden kartoittamisella.

Olen huomannut tulleeni töihin hyvin johdettuun ja hoidettuun organisaatioon, jonka työ on kokonaisuudessaan merkityksellistä. Yhdistysvaikuttaminen, osallisuus, ilmastoviisaus, paikalliskulttuuri sekä ITE-taide ovat teemoina mielestäni sekä iättömiä että ajankohtaisia.

Ollaan yhteydessä

Virpi Skippari
Koulutuspäällikkö