Ajankohtaista

MSL on jäsenjärjestöjensä lähellä myös poikkeustilassa!

Tuemme ja kannustamme järjestöjä toteuttamaan koulutuksia ja muita tilaisuuksia poikkeustilan aikana verkossa. Valtioneuvosto on 16.3. linjannut suosituksista myös vapaan sivistystyön järjestäjille koronaviruspandemian aikana. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan määräaikaista lakia, jolla poiketaan muun muassa yhdistyksen kokousta koskevista säännöksistä.

Maaseudun Sivistysliiton omat ja jäsenjärjestöjensä kanssa yhteistyössä toteuttamat lähikoulutukset on keskeytetty 13.5. asti. Osa koulutuksista on siirretty myöhempään ajankohtaan.

Olemme läsnä. Palvelemme puhelimitse ja verkossa.

MSL:n koulutustiimi palvelee jäsenjärjestöjä verkkokokousten ja webinaarien suunnittelussa, fasilitoinnissa ja toteutuksessa. Perehdytämme myös Teamsin ja verkkokoulutustyökalu Adobe Connectin käyttöön ja autamme mielellämme myös sopivien ohjelmistojen ja työkalujen valinnassa. Katso esimerkiksi 7.4. pidetyn nuorten osallisuuden tukemista käsittelevän webinaarimme tallenne.

MS Teamsilla pidetyn virtuaalikokouksen näkymä, neljä hymyilevää ihmistä ja keskusteluruutu.

Kokous tai koulutustilaisuus onnistuu hyvin myös verkossa, kun sen suunnittelee huolella.

Verkkokoulutuksiin koulutustukea

Jäsenjärjestöt voivat hyödyntää MSL:n myöntämää kurssi- ja luentotukea myös verkkokoulutuksissa. Verkossa toteutettavissa koulutuksissa tuki maksetaan kouluttajan opetustuntien mukaan ja ulkopuolisen kouluttajan käyttämän työajan perusteella. Lisätietoa koulutustuen hakemisesta on täällä.

Yhdistyksen vuosikokous poikkeustilan aikana?

Yhdistyslaki määrää pitämään yhdistyksen vuosikokouksen sääntöjen määräämässä ajassa myös koronapandemian aikana. Koska yhteen tilaan kokoontuminen ei nyt ole sallittua, vuosikokouksen järjestäminen on osissa yhdistyksissä hankaloitunut.

Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan määräaikaista lakia, joka jatkaisi kokousten pitoaikaa syksyyn 2020 asti. Myös etäosallistuminen kokouksiin tulisi mahdolliseksi. Oikeusministeriön mukaan laki on tarkoitus antaa eduskuntaan viikolla 16.

Eväitä verkkotyöskentelyyn- ja keskusteluun

Pohdituttaako, kuinka yhdistys voisi järjestää kokouksensa ja millaisilla välineillä verkkokous toimisi parhaiten? Myös tässä olemme mielellämme apuna! Palvelemme jäsenjärjestöjä verkkokokousten ja webinaarien suunnittelussa, fasilitoinnissa ja toteutuksessa. Perehdytämme myös Teamsin ja Adobe Connectin käyttöön.  Toteutamme myös webinaaripohjaisia, vuorovaikutteisia Sitran Erätauko-dialogivalmennuksia. Vaihtoehtona on 1,5 h kestävä perehdytyskoulutus sekä jatkokoulutus, jossa painotuksena on erityisesti dialogisen ja vuorovaikutteisen verkkokeskustelun toteutus.

Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti vaikkapa verkkokokouksen tai webinaarin suunnittelun tukea:

Koulutuspäällikkö Virpi Skippari, p. 040 737 8089, virpi.skippari@msl.fi

Koulutussuunnittelijat

Leena Markiet, p. 040 087 1622, leena.markiet@msl.fi

Suvi Kaljunen, p. 045 7731 0170, suvi.kaljunen@msl.fi

Sofia Heininen, p. 040 072 6904, sofia.heininen@msl.fi