Keitele – kuntakummit juurruttavat yhteisöön

yhteissuunnittelu
Ihmiset istuvat kuuntelemassa esitystä kotoisessa tilassa takan edessä, taustalla näkyy keittiö.

Keiteleen kuntakummitoiminta polkaistiin käyntiin ohjatuissa työpajoissa

Keiteleen kuntastrategiaan oli kirjattu kuntakummitoiminnan käynnistäminen. Kummitoiminnalla halutaan innostaa kuntalaiset yhteiseen kehittämiseen ja juurruttaa asukkaat yhteisöön. Kummitoiminnan rakentaminen haluttiin tehdä yhdessä kuntalaisten kanssa. Maahengen fasilitoimissa työpajoissa syksyllä 2022 kuntakummitoiminnalle luotiin raamit ja toiminta saatiin käynnistettyä.

Kolmessa, kaikille kiinnostuneille avoimessa työpajoissa pohdittiin kummitoiminnan lähtökohtia, resursseja ja käytäntöjä: mitä kaikkea Keiteleen näköinen kummitoiminta on, miten, missä ja ketkä sitä toteuttavat? Työpajoihin osallistui 10-20 henkilöä, ja sitoutuneita kummeja saatiin mukaan jo alkumetreillä 13.

Työskentelyssä hyödynnettiin keskustelua Dialogeillaan-pelikortteja hyödyntäen, suunnittelukanvaasia, Ystäväni-kirjaa ja vuosikelloa. Työpajoissa syntyneen, yhdessä luodun aineiston pohjalta tehtiin kattava loppukooste, jonka avulla toimintaa on helppo jatkaa ja kehittää edelleen.

Lue lisää Keiteleen prosessista blogista.

Tutustu Keiteleen kuntaan

Kiinnostuitko?

Nimi