Penkkikahvila asukkaiden kuulemiseen

asukkaiden kuuleminen, osallisuus, Yhteisökehittäminen, asukkaat, kunnat, luottamushenkilöt, viranhaltijat

Penkkikahvila

on dialoginen kuulemisen ja yhteisökehittämisen menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien sekä kuntalaisten välistä vuoropuhelua. Penkkikahvilassa kuntalaisia kuullaan ja heidät otetaan mukaan omaa kuntaansa koskeviin asioihin ja kehittämistyöhön.

Kun on olemassa mahdollisimman kattava kokonaiskuva käsiteltävästä asiasta, on helpompi olla siitä jotain mieltä, pystyä perustelemaan oma näkemyksensä – ja ehkä myös hyväksyä eriävä mielipide.

Penkkikahvila tulee ihmisten luo

Kunnan kanssa sovimme yhdessä etukäteen mihin asioihin kuntalaisilta halutaan vastauksia ja ajatuksia, keitä erityisesti halutaan kuulla ja missä heidät kohdataan. Penkkikahvila jalkautuu sinne, missä ihmiset ovat: esimerkiksi kauppaan, kirjastoon, leikkipuistoon tai verkkotilaisuuteen. Kuntalaisten mukaan ottamisessa käytetään erilaisia yhteisökehittämisen menetelmiä, joiden avulla saadaan kuuluviin nekin äänet, jotka eivät aina kuulu.

Penkkikahvilaan sisältyy

  • suunnittelu ja valmistelu
  • 2 – 4 tuntia kestävä Penkkikahvila lähitoteutuksena tai verkossa
  • tulosten kooste kunnalle (kirjallinen raportti, video tai yhteisöllinen valokuva)
  • tulosten läpikäynti kunnan kanssa esimerkiksi valtuuston työpajassa tai iltakoulussa/seminaarissa.

Ota yhteyttä