Viitasaaren seurakunta

Viitasaaren seurakunnan strategiaa tehtiin porukalla

Viitasaaren seurakunta halusi strategian tekemiseen mukaan koko työyhteisön ja luottamushenkilöt. Strategian pohtimiseen toivottiin myös uutta otetta ja luovia menetelmiä.

Strategian teemojen ja suunnan pohdinta toteutettiin kahdessa yhteisessä, kolmen tunnin mittaisessa työpajassa kevään 2022 aikana. Ryhmissä mietittiin seurakunnan tärkeimpiä tehtäviä ja niiden pohjalta visiota tulevaan. Yhdessä suunniteltiin myös sitä, millä resursseilla ja toimenpiteillä strategiaa toteutetaan.

Menetelminä käytettiin yhteisöllistä valokuvaa ja suunnittelukanvaasia. Työpajojen tuotoksista koottiin seurakunnalle kattava raportti, jonka pohjalta strategian kirjoitustyötä oli helppo jatkaa omalla porukalla.

Lue kirkkoherra Antti Hiltusen blogi strategiatyön kulusta.

Tutustu Viitasaaren seurakuntaan.