Pudasjärvi- yhteistyöllä ymmärrystä asukkaiden arjesta

asukkaiden kuuleminen, osallisuus, vuoropuhelu, fasilitointi

Hyvä esiin Pudasjärvellä

Outi Nivakoski, Pudasjärven kaupungin hyvinvointipäällikkö:

Pudasjärvellä osallisuuden edistämiseksi on työskennelty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Vuosien 2022 – 2023 kärkenä tässä työskentelyssä on ollut Maaseudun Sivistysliiton Maahenki Oy:n kanssa solmittu kumppanuussopimus teemalla Hyvä esiin Pudasjärvellä. Yhteistyö Maaseudun Sivistysliiton asiantuntijoiden kanssa on sujunut jouhevasti ja tuloksellisesti. Pudasjärvellä on kokemusta Maaseudun Sivistysliiton kanssa toteutetuista yhteisprojekteista jo aiemmilta vuosilta, joten Hyvä esiin -projektissa löydettiin nopeasti yhteinen sävel. Maaseudun Sivistysliiton Maahenki Oy:n ammattilaisten osaamiseen voi luottaa ja yhteisen suunnittelun ja keskustelun kautta on saatu aikaiseksi toimiva kokonaisuus. 

Pudasjärvellä toteutettiin kuntalaiskysely, johon vastauksia kerättiin useilla eri menetelmillä. Erityisesti jouluisissa tapahtumissa vastauksia saatiin runsaasti, kun kunnallispoliitikot olivat mukana vastauksia keräämässä. Kyselyyn vastaamisen lomassa keskusteltiin paljon, ja tällainen työskentely koettiin hyvin hedelmälliseksi osallisuuden edistämisen kannalta. Vastauksia kerättiin kohdennetusti myös koulujen ja 2. asteen oppilaitosten kautta sekä paikallisten työnantajien henkilöstöltä, ja loppuhuipennukseksi järjestettiin vielä kaikille avoin verkkokysely. 

537 ajatusta elämästä Pudasjärvellä 

Vastauksia saatiin mukavasti, ja kohdennettujen kyselytempausten ansiosta juuri niiltä väestöryhmiltä, joilta tietoa erityisesti kaivattiin. Vastauksista välittyi vahvasti paikallisen luontoympäristön arvostus ja kokemus tavallisen arjen sujuvuudesta.

Työskentelyn tulokset tulevat näkyville konkreettisesti hyvinvointisuunnitelmaan, mitä kautta niitä hyödynnetään osana toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa. Asiakirjaan halutaan saada näkyville, mistä pudasjärveläisten hyvä elämä muodostuu, ja mikä paikkakunnalla on tärkeää ja merkityksellistä. Samalla saadaan vastapainoa perinteiselle hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien pahoinvointinäkökulmalle. Aineisto tukee vahvasti myös Pudasjärvellä tapahtuvaa muuta valmistelutyötä, kuten tekeillä olevaa asumisen politiikan ohjelmaa. 

Outi Nivakoski, Hyvinvointipäällikkö 
Pudasjärven kaupunki
 

Rohkeasti tilastojen taakse

Kaisa Kervinen yhteisökehittäjä, Maahenki Oy:

Kuntien hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä niin koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin kuin kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin (Kuntaliitto, https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-toimielimet-ja-johtaminen/kunnan-johtaminen/hyvinvoinnin-edistaminen).  

Pienissä kunnissa menestystekijäksi voikin nousta kyky tehdä yhteistyötä yli hallintorajojen ja tarkastella asukkaiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Tämä edellyttää perinteisten hyvinvoinnin mittareiden seuraamisen lisäksi laajempaa ymmärrystä asukkaiden arjesta. Kuinka sitten nähdä tilastojen taakse ja päästä pahoinvoinnin mittaamisesta koetun hyvinvoinnin tunnistamiseen? Asukas on oman arkensa asiantuntija ja onkin hyvä, että kunnissa pohditaan aktiivisesti, kuinka päästä perille ihmisten arjesta eri elämänvaiheissa. Asiat kun näyttäytyvät erilaisina eläkkeellä, ruuhkavuosien aikana ja nuoren ihmisen näkökulmasta.

Kuntalaisten kuulemisessa on aina tärkeintä se, mitä kerätyllä tiedolla tehdään. Osallistumisella ja omien ajatusten jakamisella täytyy olla merkitystä.Kunta asukkaiden paikallisyhteisönä perustuu ihmisten väliseen luottamukseen, jota voi pitää yllä vuoropuhelulla, tukemalla asukkaiden arkea ja luomalla kohtaamisen paikkoja.

Pudasjärvellä prosessissa hyödynnettiin Penkkikahvila -menetelmää paikalliseen tarpeeseen muokattuna sekä nuorille suunnattua Pudasjärvi yhteissuunnittelu -lautapeliä. Kaupungin luottamushenkilöt ja viranhaltijat olivat aktiivisesti mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa toimintaa ja sen tuloksia.

Aiheeseen liittyvä blogi:Hyvinvointi ja osallisuus kuntien hyvinvointikertomuksissa – miksi mitataan, mitä mitataan?