Miten lisätä alueiden elinvoimaa?

Yksi väline on yritysvaikutusten arviointi

Elinvoiman käsite on vallannut kuntakentän kulovalkean tavoin. Elinvoiman rinnalla käytetään kuntastrategioissa ja – kuntavisioissa myös pitovoimaa ja vetovoimaa. Elinvoiman lähteitä on useita kuten taloudellinen pääoma, fyysinen pääoma, luontopääoma, inhimillinen pääoma sekä sosiaalinen pääoma. Yksi keskeinen elinvoiman väline on kunnissa ja alueilla tehtävä elinkeinopolitiikka. Se, miten kunta panostaa yrittäjiinsä ja elinkeinojen kehittämiseen, näkyy alueen elinvoimassa.

Kuntien ja alueiden vetovoimaa ja elinvoimaa lisätään kuntapäätöksenteolla. Yksi väline punnittuun päätöksentekoon on ottaa valmisteluvaiheessa huomioon päätösten vaikuttavuus muun muassa alueen yrittäjiin, yrityksiin sekä työpaikkoihin.

Suomen yrittäjät ovat vasta julkaisseet käytännönläheisen oppaan yritysvaikutusten arviointiin. Voit tutustua oppaaseen  täältä.

Järjestimme päätöksentekijöille webinaarin yritysvaikutusten arvioinnista 31.5.2022. Suomen yrittäjien kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen antoi siellä vinkkejä, miten päätöksenteossa voi huomioida paremmin yritysvaikutuksia. Tallenteen tilaisuudesta löydät Ajatuspaja Alkion Youtube- kanavalta.