Teemavuoden esittely

Iloinen päätöksenteko on Maaseudun Sivistysliiton vuoden 2022 teemavuosi. Yhteiskunnallista tutkimusta tekevä ajatuspajamme havaitsi jo vuonna 2020, että päätöksenteko ja vastuunkantaminen eivät enää houkuttele uusia tai nuoria toimijoita. Päinvastoin. Suurin syy ilmiölle oli kyselytutkimukseemme vastanneiden mielestä pelko joutua julkisen arvostelun tai jopa vihapuheen kohteeksi. Asialle oli tehtävä jotain.

”Meillä Maaseudun Sivistysliitossa on tapana, että emme tuota pelkkiä ”aanelosia” pölyttymään pöytäkirjojen liitteeiksi, vaan käärimme hihat ja ryhdymme toimeen. Iloisen päätöksenteon 2022 teemavuosi on ratkaisumme muuttaa päätöksentekokulttuuria takaisin rakentavaan, ihmisyyttä arvostavaan, ymmärtävään ja vastuullisempaan suuntaan.”

Koska vaikuttaminen ja yhteisten asioiden hoito päättäjänä alkaa usein paikallistasolta niistä itselle ja lähiympäristölle tärkeistä asioista, suuntasimme katseet suomalaisiin kuntiin. Kunnissa tehtävät päätökset, siitäkin huolimatta, että uudet aluevaltuustot on juuri valittu päättämään alueiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimesta, vaikuttavat kuntalaisten arkeen ja ovat usein lapsille ja nuorille – tulevaisuuden päättäjille – ensimmäinen kosketus ja esimerkki päätöksenteosta.

Maaseudun Sivistysliiton osallisuus- tiimi on tehnyt jo vuosia yhteistyötä kuntien kanssa kuntalaisten osallisuuteen ja yhteisökehittämiseen liittyvissä asioissa. Me tiedämme, miten sitoutuneita päättäjät ovat kuntiensa kehittämiseen tässä historiallisessa muutoksessa ja tiedämme myös, miten vastuullista päätöksenteko nykypäivänä on.

”Haluamme kiittää kaikkia kuntapäättäjiä vaativasta työstä, joten lähetimme jokaiseen suomalaiseen kuntaan ITE-taiteilija Paula Huhtasen maalaaman uniikin puheenjohtajan nuijan. Nuija on tarkoitettu sekä käyttöön, että näyttöön kunnissa. Toivomme, että se muistuttaa meitä kaikkia päätöksenteon tärkeästä merkityksestä yhteiskunnassamme.”

Iloisen päätöksenteon teemavuosi 2022 ei toki rajoitu pelkästään kuntiin eikä nuijiin. Yhtä tärkeitä päätöksiä tehdään yhteiskunnassamme niin eduskunnassa, yhdistyksissä ja kansalaisjärjestöissä, yrityksissä kuin pian aluevaltuustoissakin.

Iloisen päätöksenteon teemavuotena haluamme esitellä hyviä päätöksenteon kokemuksia ja onnistuneita projekteja eri puolilta Suomea. Löydät näitä kotisivuiltamme Onnistumisen tarinoissa. Järjestämme myös ”nuijaparlamentteja” eli keskustelutilaisuuksia, jossa päätöksentekijät voivat vaihtaa onnistumisen kokemuksiaan ja kannustaa toisiaan.

Yksi keskeinen osa teemavuottamme on haastekampanja. Se koskee ihan jokaista suomalaista kuin jokaista organisaatiotakin. Haluamme, että haastekampanjamme herättäisi tarpeen pohtia omia vaikuttajataitoja, kehittää itseä päätöksentekijänä ja olla näin mukana luomassa tulevaisuuden päätöksentekokulttuuria sekä myös parempia päätöksiä.

”Me Maaseudun Sivistysliitossa pidämme tärkeänä yhteiskuntamme sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Kestävyys vaatii meiltä parempaa päätöksentekoa, joka perustuu tietoon ja vuoropuheluun, yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä ratkaisuhalukkuuteen ja luovuuteen. Kaiken perusta on toisten kunnioittaminen.”

Toivomme, että tutustut ja osallistut haastekampanjaamme, allekirjoitat tavoitteemme ja tulet mukaan kanssamme iloisen päätöksenteon teemavuoteen 2022!