Juvalaisten yhteinen tahto: Kuntavaaliteemasta kampukseksi

Koululaiset olivat keskeisessä asemassa, kun koulukampuksen peruskiveä Juvalla muurattiin. Kuva: Rauli Koistinen / Juvan kunta

Juvan kampus on tarina yhteisestä poliittisesta tahdosta

Monessa kunnassa on viime aikoina painiskeltu vanhenevan ja sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen kanssa. Investointisuunnitelmat, palveluverkkoselvitykset ja erilaiset ”master planit” ovat osa kuntapäättäjien työkalupakkia. Missä vaiheessa investoida, millaista riskiä sietää ja miten varautua muuttuviin palvelutarpeisiin ovat kysymyksiä, joihin törmää valtuustokauden aikana vähintään kerran. Poliittiset jännitteet ja eriävät näkemykset ovat investointien alla arkipäivää.
Juvan esimerkki on tarina yhteisestä poliittisesta tahdosta, yksituumaisuudesta ja investoinnista nimeltä ”veto- ja vipuvoima”. Juvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen kertovat Juvan tarinan eli miten kuntavaalien teemasta rakentui kokonainen kampus.

Juvan kunnassa oli usean vuoden ajan käyty keskustelua sivistystoimen toimitilojen järjestelyistä kirkonkylän osalta. Keskustelua herätti varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja koko sivistystoimen kiinteistöjen kunto ja niiden soveltuvuus nykytarkoituksiin. Vuonna 2015 perustettu työryhmä selvitti tilannetta ehdolla, että ratkaisut pitää tehdä nykyisien tilojen puitteissa. Raportti valmistui vuonna 2016 ja samaisena vuonna ilmeni koulukeskuksessa pahoja sisäilmaongelmia. Niitä piti korjata pikemmiten, jotta opetus voisi jatkua. Korjauksista huolimatta opetusta ei voitu jatkaa kuin syyslukukausi.

Niinpä kunnanhallitus asetti kokouksessaan 14.marraskuuta uuden 2016 tilatyöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää kirkonkylän koulujen, päiväkotien, kunnanviraston sekä ammattiopiston kunto, sekä kartoittaa eri vaihtoehdot tilojen käytölle. Työryhmässä oli jäseninä viranhaltijoita, kunnanhallituksen jäseniä ja käyttäjien edustus. Se tavallinen kattaus siis.

Työryhmä antoi toimeksiannon konsultti- yhtiöille, joka toteutti toimitilojen strategisen suunnittelun käyttäjäryhmien haastattelujen pohjalta. Ryhmä kokoontui neljä kertaa ja antoi työstään raportin 22.2.2017. Työn tuloksena saatiin selville, kuinka paljon tiloja tarvitaan varhaiskasvatusta ja opetusta varten.   

Kevään 2017 kuntavaalien yksi teema oli koulu- ja päiväkotirakennukset. Paikallislehden vaalikoneessa oli siihen monta kysymystä ja lehti referoi kuntavaaliehdokkaiden vaalikonekysymyksiä monessa lehdessä ennen vaaleja. Asia nousi kuntapolitiikan keskiöön.                                                                                                   

Konkreettisia päätöksiä kunnanvaltuusto pääsi tekemään valtuustokauden viimeisessä kokouksessa 29.5.2017. Päätös oli kunnanhallituksen esityksen mukaisesti rakentaa tarvittavat tilat uudisrakennuksena ja hankesuunnittelu aloitetaan välittömästi.

Hankkeen toteuttamisesta vallitsi täysi yksimielisyys, vaikka tuossa vaiheessa ei ollut tiedossa hankkeen tarkkaa kustannusta.

Kun oli päästy päätöksentekoon asti, niin asiat alkoivat tapahtua ripeästi. Kesälomien jälkeen uusi kunnanhallitus asetti ensimmäisessä kokouksessaan syksyllä Kampuksen suunnittelutoimikunnan hanketta varten 14.8.2017. Toimikuntaan tuli jäseniksi koko kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajat, kunnanjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja laajasti käyttäjien edustus. Toimikunta aloitti työnsä ripeästi. Sillä oli esittää kunnanhallituksen kautta 11.12.2017 pidetylle valtuuston kokoukselle, että Juvan Kampus – hanke toteutetaan nykyisen koulukeskuksen ja Sampolan läheisyyteen. Elinkaarimallilla ja leasing – rahoituksella hankkeesta toteutetaan päiväkoti, yhtenäiskoulu ja lukio. Liikuntahalli toteutetaan taselainalla.

Monien työryhmien nimeämisten ja päätösten jälkeen alkoi rakentua uusi elinkaarikampus perinteikkäiseen maisemaan kirkon viereen. Myöhemmin rakennus nimettiin Martti Talvela kampukseksi. Kuva: Rauli Koistinen / Juvan kunta.

Toimikunta tiedotti aktiivisesti hankkeen etenemisestä lehdistön kautta. Juvan Lehti on uutisoinut hankkeesta aktiivisesti, kuin myös muut lehdet.

Kuntalaiset ovat seuranneet päätösten tekoa aktiivisesti ja ovat yksituumaisesti olleet hankkeen takana.

Toimikunnan luottamushenkilöt ”velvoitettiin” infoamaan myös omien ryhmien valtuutettuja hankkeen etenemisestä.  Hankkeeseen hankittiin asiantuntijapalveluita lainopillisiin, teknillisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

Jotta tehdyt päätökset saatiin toteutukseen, tarvittiin vielä yksi ryhmä. Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 5.02.2018 hankkeelle neuvotteluryhmän, jonka jäseniksi tuli kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sivistysjohtaja, hallintojohtaja ja tekninen johtaja. Neuvotteluryhmään tuli mukaan myös yläkoulun ja lukion rehtori, kirkonkylän koulun rehtori, varhaiskasvatuksen esimies ja liikunnanohjaaja.

Neuvotteluryhmälle annettiin valtuuston päätöksellä lähes kaikki valta hankkeen toteuttamiseksi. Toki kunnanhallituksen ja suunnittelutoimikunnan linjausten mukaisesti.

Juvan elinkaarikampus – hankkeen kilpailutus toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA ssa helmikuussa 2018. Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti kuusi toimijaa.  Neuvottelukierroksia käytiin kevään ja syksyn aikana yhteensä viisi. Tarjoajista neljä oli mukana loppuun saakka. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 7.1.2019 valita Kampushankkeen KVR rakentajaksi, sekä 20 vuoden pituisen ylläpidon palvelujakson tuottajaksi YIT Suomi  Oy:n ja rahoittajaksi Danske Bang Oy:n.

Ennen peruskiven muurausta kunnanhallituksen esityksestä järjestettiin nimikilpailu uudelle rakennukselle. Kansalaiset saivat antaa nimiehdotuksia netin kautta tai paperilomakkeella. Kilpailussa jätettiin 115 ehdotusta.

Kunnanhallitus yksimielisesti valitsi kilpailuehdotuksista uudisrakennuksen nimeksi Martti Talvela Kampuksen. Nimi on kunnianosoitus opettaja / oopperalaulaja / luomuviljelijä Martti Talvelaa kohtaan. Nimi julkaistiin peruskiven muuraustilaisuudessa.

Kuntalaiset seurasivat rakentamisen etenemistä mielenkiinnolla.

Meille juvalaisille tämä Kampus on tärkeä veto- ja vipuvoiman sekä oman identiteetinkin kannalta. Se on arvokas rakennus arvokkaassa seurassa kirkon vastapäätä.

Saimme kuntaan hyvin suunnitellun ja uudenaikaisen päiväkoti, koulu ja liikuntatilaratkaisun, jossa on hyvä sisäilma ja jolla on käyttöä vuosikymmeniksi eteenpäin. Se ei ole pelkkä päiväkoti ja koulu vaan kulttuuri- ja liikuntakeskus sekä juvalaisten kokoontumispaikka, kunhan korona antaa siihen myötä.

Martti Talvela kampukselle on myönnetty ensimmäisenä Suomessa neljän tähden sertifiointiluokitus. Ilmakuva: Riku Munnukka.