Kirkkonummella lasten ja nuorten ääntä kuullaan – ja kuunnellaan!

Kuva: Kirkkonummen kunta

Lapsiystävällinen Kirkkonummi

Laadukas opintie ja vapaa-aika

Kasvava Kirkkonummen kunta Uudellamaalla on lapsiperheiden suosikki – eikä syyttä. Laadukas opetus sekä monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet ovat merkittäviä tekijöitä lapsiperheiden arjessa.

Kirkkonummi on panostanut viime vuosina mm. koulurakennushankkeisiin sekä kasvattanut kaksikielisessä opetustoiminnassaan erilaisten valinnaisaineiden, kuten kielien valikoimaa. Kouluissa on tarjolla erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja, kuten LUMA-, musiikki-, media-, liikunta- ja kielikylpyluokat. Kunnan lukiot tarjoavat nuorille hyvin kiinnostavia kokonaisuuksia, kuten Tulevaisuuslinja Porkkalan lukiossa, jossa painopisteenä ovat tieteellinen ajattelu, teknologian kehityksen trendit ja kestävän kehityksen periaatteet. Kyrkslätts gymnasium tarjoaa puolestaan yrittäjyyslinjan, jolla on mahdollista kerryttää yrittäjän ammattiin tarvittavia taitoja.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa on myös kehitetty kunnassa viime vuosina, mm. harrastuspaku kiertää ympäri kuntaa vieden harrastusmahdollisuuksia haja-asutusalueille, sekä esittelee erilaisia harrastusvaihtoehtoja eri toimipisteissä. Harrastussankarit puolestaan käyvät kouluilla esittelemässä lajeja ja oppilaat pääsevät kokeilemaan näitä rastipisteissä. Lisäksi kuvataide- ja musiikkiopistot antavat aiheista innostuneille laadukasta opetusta.

Näiden lisäksi Kirkkonummella toimivat seurat ja yhdistykset tarjoilevat todella laajan ja innostavan kokoelman erilaisia liikunta- ja toimintaryhmiä – näistä on jokaisen helppo löytää oma harrastuksensa! Ja jos harrastusryhmät eivät ole se oma ”juttu”, kunnan upea luonto ja lähiliikuntapaikat sekä esimerkiksi monipuolinen kirjastotalo Fyyri tarjoavat mahdollisuuksia itsenäiseen liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen.

Kuva: Susanna Järvenpää
Lapsiystävällinen kunta – tunnustus

Kirkkonummi on saanut jo kahdesti Suomen UNICEFin myöntämän Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, jonka keskiössä on YK:n lasten oikeudet. UNICEFin kanssa yhteistyöhön lähdettiin vuonna 2015 valtuustoaloitteen pohjalta.

Lapsiystävällinen kunta -tunnustus on vaatinut pitkäjänteistä kehittämistyötä, jota tukee UNICEFin toimintamalli; kunnan toiminnasta tehdään nykytila-arvio aina uuden toimintakauden alussa, mistä johdetaan kehittämiskohteet tulevaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma rakennetaan yhteistyössä koko palveluorganisaation kanssa – työ on käytännönläheistä sekä pitkäjänteistä ja sitoutunutta yhteiskehittämistä.

Tällä kaudella Kirkkonummella on lähdetty kehittämään vahvasti mm. lapsivaikutusten arviointia, jossa myös lapset ja nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon. Kirkkonummella valittiin juuri uusi nuorisovaltuusto, joka tuo nuorten äänen kuuluviin kunnan päätöksenteossa sekä edustaa kirkkonummilaisia nuoria eri yhteyksissä. Lisäksi Kirkkonummen vuonna 2020 käyttöön ottamassa Nuortenideat.fi -vaikuttamispalvelussa kerätään erilaisia aloitteita ja ideoita.

Kuva: Kirkkonummen kunta
Nuortenideat.fi- vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi-sivusto on vaikuttamispalvelu kaikille nuorille Suomessa. Kirkkonummella rohkaistaan nuoria käyttämään sitä ja palvelua on hyödynnetty mm. luottamushenkilöiden ja oppilaskuntien vuosittaisella kyselytunnilla: oppilaat ovat julkaisseet vuotuiseen teemaan liittyviä kehitysehdotuksiaan sivustolle ja niistä on tehty äänestys. Äänestyksen voittanutta ideaa on sitten lähdetty viemään eteenpäin pienen siihen varatun budjetin kanssa.

Tänä vuonna voitti Gesterbyn koulun Erilaisuus on vahvuus! -kampanja, jossa nostetaan esiin oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kouluarkeen – mikä onkin huipputärkeä asia tänä päivänä lasten ja nuorten elämissä!

Tervetuloa tutustumaan lapsiystävälliseen Kirkkonummeen!

Lisätietoa:

www.kirkkonummi.fi/lapsiystavallinen-kunta

lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi