Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

Oivalluksia rakentavan ja moniäänisen keskustelun kautta

Hyvä elämä maaseudulla -kiertueen tavoitteena on lisätä maaseutupoliittisen keskustelun moniäänisyyttä, ymmärrystä arjesta ja elämästä eri alueilla sekä ajatusten ja kokemusten vaihtoa.

Maahenki Oy toimii kiertueen tilaisuuksissa Erätauko-keskustelujen fasilitoijana ja keskusteluaineistojen kokoajana. Joka tilaisuudessa käydään kolme Erätauko-keskustelua maakunnan toimijoiden valitsemista aiheista. Maahengen asiantuntijat tekevät keskusteluista yhteenvedon ja koostavat tärkeimmät nostot huoneentauluksi jo tilaisuuden aikana. Maahenki koostaa myös tilaisuuksista kertyneen aineiston pohjalta kokonaisanalyysin.

Menetelminä ja työkaluina eri vaiheissa käytetään mm. Erätaukoa, Mentimeteriä ja Howspacea.

”Kiertue saapuu jokaiseen maakuntaan aikavälillä 09/2022-12/2023. Kiertueen järjestää Maaseutupolitiikan neuvosto yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Kiertueella haetaan kokonaisohjelman ja julkilausuman tavoitteille laajempaa eri tahojen ja toimijoiden sitoutumista sekä konkreettisia tekoja. Samalla pyritään tunnistamaan alueellisia painotuksia sekä sitä maaseutupoliittista työtä, jota tehdään paikallisesti ja alueellisesti eri puolilla Suomea. — Keskustelujen oivalluksia viedään tilaisuuksien jälkeen evästyksinä eteenpäin kansallisessa poikkihallinnollisessa ja sektorit ylittävässä maaseutupoliittisessa työssä.” (Maaseutupolitiikka.fi 2022.)

Lue lisää Hyvä elämä maaseudulla -kiertueesta Maaseutupolitiikan verkkosivulla

Tutustu Erätauko-keskustelumenetelmään