Liminka – dialogia ja työnohjausta

osallisuus, vuoropuhelu, työpaja

Limingan kunnan sote-henkilöstön työpajoissa oli kyse työnohjauksellisesta prosessista, jossa teemana oli hyvinvointialueen mukanaan tuoma muutos henkilöstölle ja käytäntöihin.

Ensimmäiset työpajat ja tilaisuudet on järjestetty jo vuonna 2018. Syksyn 2022 kolmen tilaisuuden tavoitteena oli yhtäältä tuoda ajantasaista tietoa tulevasta hyvinvointialueesta ja sen vaikutuksista, toisaalta tarjota aikaa ja mahdollisuus pohtia sekä muutosta että sen vaikutuksia yhdessä.

Työn ja prosessin tavoitteena on ollut lisätä vuoropuhelua osana palvelujen kehittämistä ja päätöksentekoa. Henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua, kertoa ajatuksistaan ja vaikuttaa itseään eli omaa työtään koskeviin asioihin.

Prosessin keskeisenä työkaluna ja menetelmänä oli dialogi, eli tilanne ja puhe, missä ollaan tasavertaisina, keskitytään kuuntelemaan ja viedään prosessia eteenpäin kuullun perusteella. Osallistujat olivat oman alansa asiantuntijoita, joita Maahengen työntekijät prosessissa ohjasivat.

Tutustu Limingan kuntaan

Kiinnostuitko?

Nimi