Virpi Skippari

Koulutuspäällikkö

Kuka olen?

Järjestöjen kehittämisestä ja niille vapaaehtoistyönä aikaansa antavia ihmisiä arvostava kansalaistoiminnan ammattilainen ja koulutuspäällikkö. Vanhassa talossa asuvana porvoolaisena tykkään ja innostun niin asukasyhdistystoiminnasta, puutarhanhoidosta, remppahommista kuin kulttuuririennoistakin. Pienet kaupungit ja maaseutu merkitsevät minulle paikkoja, jossa on hyvä elää.

Mitä osaan?

Olen tehnyt töitä järjestöjen kehitystehtävissä yli parikymmentä vuotta. Järjestökehittämisen koulutussuunnittelu ja verkkopedagogiikan kehittäminen innostavat minua. Myös kansalaistoimintaan liittyvä innostuspuhe sekä ihmisten motivointi ja vapaaehtoistyön koulutukset ovat osaamiseni ydintä. Minulla on myös osaamista strategiatyöstä, johtamisesta ja viestinnästä. Oma vapaaehtoistyöni esimerkiksi asukasyhdistyksessä, maaseutunuorten toiminnassa ja ammattiyhdistyksessä on rikastuttanut elämääni ja osaamistani.

Aikaisemmat työtehtäväni

Nuorisojärjestön kehityspäällikkönä työhöni kuuluivat järjestön kehittäminen ja harrastustoiminnan suunnittelu. Keskeisiin tehtäviin kuuluivat lasten ja nuorten ruokakasvatus ja kouluyhteistyö. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja johtaminen sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Olen myös kirjottanut muun muassa harrastamiseen, ryhmätoimintaan ja ruokakasvatukseen liittyviä julkaisuja. Lisäksi olen toteuttanut lukuisia kuvataidekilpailu-aineistoja alakouluille, kumppaneina muun muassa Kunnallisalan kehittämissäätiö, Metsästäjäin keskusjärjestö, MMM ja eduskunta.

Koulutukseni

KM Jyväskylän yliopistosta, kansalaistoiminnan asiantuntijuuden maisteriohjelmasta. Olen opiskellut kaikilla koulutusasteilla ja koulutuspolkuuni kuuluvat myös järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto, yhteisöpedagogi AMK, ammatillinen opettaja, suunnitteluhortonomi, karjakko ja paljon innostavia vapaan sivistystyön opintoja. Lisäksi opiskelen tällä hetkellä työnohjaajaksi HY+:n työnohjaajakoulutuksessa. Olen myös Suomen työnohjaajat ry:n opiskelijajäsen.

Mitä teen juuri nyt Maaseudun Sivistysliitossa?

Työskentelen Maaseudun Sivistysliiton koulutuspäällikkönä ja koulutustiimin esimiehenä. Osaava koulutustiimimme kouluttaa, kehittää ja on jäsenjärjestöjemme läheinen yhteistyökumppani. Tehtäviini kuuluu huolehtia koulutustiimin resurssien riittävyydestä ja johtaa jäsenjärjestöille tuottamamme koulutussuunnittelun ja järjestökehittämisen prosesseja. Huolehdin ja kannustan jäsenjärjestöjä hakemaan taloudellista tukea koulutuksiinsa. Olemme mukana Ylen ja Erätauko-säätiön koordinoimassa keskustelukulttuurihankkeessa vuosina 2021-2026. Itse saan olla järjestämässä Erätauko-keskusteluja yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa ja edistää näin erilaisia näkemyksiä arvostavaa keskustelukulttuuria.