Jussi Keränen

Aikuispedagogiikkaa ja digitaitoja

Olen Tornionjoen varrelta hiljalleen etelämmäs samonnut jatkuva oppija ja tiimini Lapin vahvistus. Toimipisteeni sijaitsee Helsingissä, josta käsin työskentelen paljon verkko-oppimisen ja kehittämistyön parissa. Toisinaan poikkean muuallakin Suomessa vetämässä työpajoja, kouluttamassa ja kohtaamassa ihmisiä. Vapaa-ajalla vaalin sosiaalisia suhteita ja harrastan bänditoimintaa.

Koulutukseltani olen aikuispedagogiikkaan erikoistunut kasvatustieteen maisteri Jyväskylän yliopistosta. Osana opintojani olen tehnyt pääsykoevalmennusta, vetänyt kasvatustieteen demoryhmiä ja työstänyt täydennyskoulutuksia viheralalla. Opinnäytetyössäni olen tutkinut organisaation sisällä tapahtuvaa jatkuvaa oppimista. Ehkäpä suurimman opin olen kuitenkin saanut sivuaineistani sosiologiasta ja yhteiskuntatieteistä.

Aloitin Maaseudun Sivistysliitossa Digiä mulle, sulle ja meille -hankkeen koordinaattorina ja aikuisten digitaitokouluttajana, jolloin myös rakensin digitaitoja koskevia oppimismateriaaleja MSL Verkko-opistoon ja kiinnostuin saavutettavuudesta ja pelillistämisestä. Sittemmin työnkuvaani on astunut myös osallisuustyö ja paikalliskehittämisen prosessien vetäminen Maahengessä.