Viitasaari – osallisuussuunnitelma osallistaen

osallisuus, yhteissuunnittelu, työpaja

Pikkasen parempaa osallisuutta

Tiina Honkanen, kaupunginsihteeri

”Viitasaaren nykyinen valtuusto on kaupunkistrategiassa asettanut tavoitteeksi edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja kehittää palveluhenkistä ja sujuvaa toimintakulttuuria sekä asukkaiden tiedonsaantia ja asiointia. Kaupunginhallitus asetti keväällä 2023 osallisuustyöryhmän laatimaan kaupungin osallisuussuunnitelmaa ja hyväksyi osallisuussuunnitelman työpajoja ja valmistelua koskevan Maahenki Oy:n tarjouksen.

Viitasaaren osallisuussuunnitelman runko laadittiin kevään ja syksyn 2023 aikana osallisuustyöryhmän työpajoissa. Osallisuustyöryhmässä olivat mukana kaikkien vaikuttamistoimielinten edustajat, yhdistysten ja järjestöjen edustajana kyläyhdistysten edustaja, seurakunnan edustaja, kaupunginhallituksen ja viranhaltijoiden sekä työntekijöiden edustajat ja Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuuskoordinaattorit sekä Maahenki Oy:n asiantuntijat. 

Prosessissa syntyneessä osallisuussuunnitelmassa on määritelty Viitasaaren kaupungin osallisuuden tavoitteet ja periaatteet sekä hahmoteltu runko osallisuustyön käytännön toteuttamiselle. Suunnitelman toimenpideosuus täydentyy, kun palvelualueilla päästään suunnittelemaan konkreettisia toimenpiteitä vuoden 2024 aikana. Osallisuustyön jalkauttamisesta vastaa sivistys- ja hyvinvointipalvelujen palvelualue. Osallisuustyöllä vahvistetaan myös yhteisöllisyyttä ja lisätään osaamista.”

Outi Vornanen, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen ja osallisuustyöryhmän jäsen

”Prosessi herätti itselleni paljon uusia ajatuksia ja ymmärrystä, kuinka itsekin osallistua ja osallistaa aiempaa paremmin. Etenkin näin luottamushenkilönä ja vaaleilla valittuna henkilönä, kun luottamus valitettavasti päätöksentekijöitä kohtaan paikoin rakoilee. Suunnitelma ei saa olla vain pala paperia, tai kiveen hakattu ajatus, vaan sen tulee toteutua myös käytännössä, muuttuvissa arjen tilanteissa. Työryhmämme tavoitteena olikin, että suunnitelma on kuntalaisia, kuntaa, työntekijöitä ja viranhaltijoita osallistava työkalu kuntalaisten pikkasen parempaan kuulemiseen, asioista tiedottamiseen, saavutettaviin ja esteettömiin vuoropuheluihin kaikilla eri osallisuuden tasoilla, sekä yhteiseen tahtotilaan hyvinvoivan ja osallistuvan kuntalaisen ja toimijan hyväksi.

Mielestäni onnistuimme tehtävässä erittäin hyvin. Kiitos tavoitteen saavuttamisesta ja onnistuneesta prosessista kuuluu tietenkin koko ryhmälle, mutta etenkin Niinalle ja Jussille, jotka pitivät kiinni aikatauluista, loivat edellytykset monipuoliselle keskustelulle ja kokosivat rönsyilevät ajatuksemme selkeäksi, visuaaliseksi ja toteutusta vaille valmiiksi suunnitelmaksi:)

Lue Outi Vornasen blogi osallisuustyöryhmän työskentelystä

Mitä tehtiin?

Viitasaaren osallisuussuunnitelma-prosessiin kuului neljä osallisuustyöryhmän paikan päällä pidettyä työpajaa sekä aloitus- ja lopetuspalaverit. Yksi työpaja oli kaikille kuntalaisille avoin. Työpajoissa menetelminä käytettiin Erätauko-dialogia, pienryhmätyöskentelyä ja ryhmäkeskustelua. Materiaalit jaettiin MSL Verkko-opiston kautta.

Työskentely eteni työpajoissa osallisuuden käsitteen avaamisesta suunnitelman sisällöiksi. Maahenki koosti yhdessä luodun aineiston osallisuussuunnitelmaksi.

Tutustu Viitasaaren osallisuussuunnitelmaan

Viitasaari on n. 6000 asukkaan ketterien kokeilujen kaupunki ja Hinku-kunta pohjoisessa Keski-Suomessa. Pikkasen parempaa Viitasaarta rakennetaan yhdessä. Kuntalaisten ja eri sidosryhmien, kuten asiakkaiden, yrittäjien ja järjestöjen, osallisuus on erityisen tärkeää palveluiden ja elinvoiman kehittämisessä. Kestävä kunta kitkee osallisuuden esteitä ja hyödyntää ja kasvattaa paikallisia voimavaroja. 

Kiinnostuitko?

Nimi