Nuoriso Leader – vaikuttavaa tekemistä

vuoropuhelu, yhteissuunnittelu, fasilitointi, työpaja
Nuoret seisovat terassin edessä hauskat ilmeet kasvoillaan ja kädet ojossa.

Projektissa rakennettiin arviointiprosessi Pohjois-Pohjanmaan Leadereiden nuorisotyön vaikuttavuuden mittaamiseen.

Harri Kontio, projektipäällikkö, Nouseva Rannikkoseutu Leader

Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat rahoittaneet nuorten toimintaa vuodesta 2010 lähtien Nuoriso Leader -rahoituksen kautta. Matkan varrella projekteja on kertynyt paljon ja niissä mukana olleita nuoria on valtava määrä. Lisäksi nuorten projekteista päättävät nuoret itse; nuorisotyöryhmä on jo vakiintunut käytäntö. Oletus oli, että toiminta on vaikuttavaa, mutta tutkittua tietoa ei ollut eikä käytäntöjä vaikuttavuuden mittaamiselle oltu määritelty.

Työpajoissa lähdettiin selvittämään nuorten ja Leadereiden nuorisotyöntekijöiden kanssa, mitä Nuoriso Leaderin vaikuttavuus on ja kuinka sitä voidaan mitata ja arvioida. Vaikuttavuus aiheena on erittäin haastava ja moniselkoinen, mutta projekti eteni vakuuttavasti maaliin saakka.

Onnistuimme rakentamaan yhteisen toimintatavan vaikuttavuuden mittaamiseen ja luomaan työkalut tiedon keräämiseen.

Työpajat toteutettiin etänä ja menetelmänä oli tasavertainen dialogi nuorten, työntekijöiden ja työpajan vetäjien kesken. Vaikuttavaa prosessissa oli nuorten mukaan saaminen keskusteluun mukaan, koska aihepiiri oli niin haastava.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan Nuoriso Leader toimintaan.

Mitä tehtiin?

Nuoriso Leaderin vaikuttavuuden arviointimallin kehittämisprosessiin sisältyi kesä-lokakuun 2023 aikana neljä verkkotyöpajaa sekä sähköinen kysely Nuoriso Leader -rahoitusta saaneille ja toimijoille.

Työpajoissa oli mukana nuorisotyöryhmät ohjaajineen. Työpajoissa edettiin kysellen ja keskustellen: pohdittiin, mitä vaikuttavuus on ja miten se ilmenee. Näiden yhteisten keskustelujen, kyselyn ja valmiiden vaikuttavuuden arviointimallien kokonaisuudesta rakennettiin Nuoriso Leaderille sopiva tapa ja työkalu arvioida sekä tuoda esiin oman työnsä vaikuttavuutta.

Kiinnostuitko?

Nimi