Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

vuoropuhelu
Vauva äidin sylissä kantoliinassa.

Oivalluksia rakentavan ja moniäänisen keskustelun kautta

Maaseutupolitiikan neuvoston Manen organisoiman Hyvä elämä maaseudulla -kiertueen tavoitteena oli lisätä maaseutupoliittisen keskustelun moniäänisyyttä, ymmärrystä arjesta ja elämästä eri alueilla sekä ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Kiertue järjestettiin vuosina 2022 – 2023.

Maahenki Oy toimi kiertueen tilaisuuksissa Erätauko-keskustelujen fasilitoijana ja keskusteluaineistojen kokoajana. Joka tilaisuudessa käytiin kolme Erätauko-keskustelua maakunnan toimijoiden valitsemista aiheista. Maahengen asiantuntijat tekivät keskusteluista yhteenvedon ja koostivat tärkeimmät nostot huoneentauluksi jo tilaisuuden aikana. Maahenki koosti myös tilaisuuksista kertyneen aineiston pohjalta kokonaisanalyysin.

Menetelminä ja työkaluina eri vaiheissa käytettiin mm. Erätaukoa, Mentimeteriä ja Howspacea.

”Kiertue vieraili jokaisessa maakunnassa aikavälillä 09/2022-12/2023. Kiertueen järjesti Maaseutupolitiikan neuvosto yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Kiertueella haettiin kokonaisohjelman ja julkilausuman tavoitteille laajempaa eri tahojen ja toimijoiden sitoutumista sekä konkreettisia tekoja. Samalla pyrittiin tunnistamaan alueellisia painotuksia sekä sitä maaseutupoliittista työtä, jota tehdään paikallisesti ja alueellisesti eri puolilla Suomea. — Keskustelujen oivalluksia viedään tilaisuuksien jälkeen evästyksinä eteenpäin kansallisessa poikkihallinnollisessa ja sektorit ylittävässä maaseutupoliittisessa työssä.” (Maaseutupolitiikka.fi 2022.)

Lue lisää Hyvä elämä maaseudulla -kiertueesta Maaseutupolitiikan verkkosivulla

Tutustu Erätauko-keskustelumenetelmään

Kiinnostuitko?

Nimi