Ympäristöyrittäjyyden teemoja

Ympäristö- ja maisemanhoitotöistä lisää työtä ja tienestiä maaseudulle!

Haetko uusia asiakkaita? Haluatko laajentaa palveluitasi tai toimintaa tai kiinnostaako lisätienestit? Kiinnostaako sinua kaunis ympäristö, perinteiset rakennusmenetelmät tai materiaalit? Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä -hankkeemme puitteissa olemme järjestäneet ja tuoneet esiin erilaisia ympäristönhoitoon ja rakennusperinteisiin liittyviä teemoja. Näitä ovat esim. vieraskasvien poisto tai pistoaidan teko.

Kokosimme tähän tarjottimelle vaihtoehtoja tarjolla olevista kursseista. Mistä näistä sinä yrittäjänä hyötyisit? Toteutamme ne kurssit, jotka saavat kiinnostusta. Ilmoitamme toteutuvista kursseista ja niille ilmoittautumisesta myöhemmin. Maksuttomat kurssit järjestää Maaseudun Sivistysliitto sekä ProAgria Itä-Suomen Maa-ja kotitalousnaiset ja ne toteutetaan Pohjois-Karjalassa.

pärekatto

Pärerakentaminen

Päre on materiaalina hyvin perinteinen. Opit hyviin pärepuihin, höyläykseen ja rakentamiseen eivät kuitenkaan ole enää arkipäivää. Kurssilla nämä tulevat tutuiksi. Päre sopisi myös koristeseinäksi tai ekologiseksi tarjoiluastiaksi.

Tuohityöt

Tuohi sopii punontaan ja käsitöihin, mutta sitä on käytetty myös katteena ja eristeenä perinnerakentamisessa. Milloin tuohta voidaan ottaa, millainen on hyvä tuohipuu ja miten säilytät tuohta oikein? Haluaisitko punoa koreja?

Biohiiletys

Tavallisen maisemanhoito- esim. tienvarsilta kerätyn raivausjätteen voi tehdä myös biohiiletysmateriaaliksi ja hiilettää noin kolme viikkoa kuivuneena joko isossa kartiohiilettimessä tai kartion muotoisessa maakuopassa. Biohiiletyskoulutus kestää päivän ja tarvittaessa päivä tai puolipäivää kuluu raivaukseen, mikäli raivausjätettä ei ole saatavilla. Kiinnostaako sinua hyvän maanparannusaineen hiilettäminen?

Aitarakentaminen

Monipuolinen kattaus aitarakentamisen perusteisiin. Kolmen päivän perus-koulutukseen kuuluu kiviaidan kunnostus/ rakentaminen, perinteisen pistoaidan rakentaminen ja lahopuuaidan rakentaminen. Tarvittaessa kiviaidan kunnostaminen ja lahopuuaitakoulutus voidaan tehdä samana päivänä. Koulutus kattaa tarvikkeiden hankinnan, työstämisen, pistoaidan rakentamisen kahdella eri tekniikalla, aitojen hinnoittelun ja tarvittaessa vanhojen aitojen kunnostamisen. Aitarakentaminen soveltuu erityisesti lisätyömahdolli-suudeksi monialaiselle maisema- tai metsäpalveluyrittäjälle.

Rantojen kunnostus

Rantojen kunnostukseen liittyy paljon erilaisia työmahdollisuuksia, kuten vesikasvillisuuden poisto. Vesikasveja poistetaan lajista riippuen niittämällä, jyrsimällä tai kaivamalla.
Vesistöjen rehevöityessä kysytään yhä enemmän vesikasvien koneellista poistoa. Vesikasveja poistetaan niittämällä ja jyrsimällä loppukesästä loppusyksyy sekä/ja/tai kaivamalla jään päältäkin.

Maisemanhoidollinen raivaustyö

Tässä raivaustyössä huomioidaan erityisesti luonnon monimuotoisuus, näkymät ja alueen virkistyskäyttö. Talousmetsiäkin voi hoitaa maisemanhoidollisin periaattein, mutta maisemanhoidollista raivaustyötä tarvitaan etenkin kulttuurimaisemissa, arvokkailla maisema-alueilla ja perinnebiotoopeilla. Raivaustyötä tehdään arvokkailla alueilla syksystä kevättalveen.

Vieraskasvitorjunta

Vieraskasvit, kuten jättipalsami, jättiputki ja komealupiini, ovat vallanneet elinympäristöjä luonnonvaraisilta kasveilta. Torjuntaa ohjaa myös lainsäädäntö, jonka mukaan maanomistajan pitää hävittää haitallinen vieraskasvi alueeltaan. Lähivuosien aikana torjunnasta tulee kysyntää kuntien ja valtion omistamien maiden lisäksi myös yksityisten omistamilla mailla. Torjuntaa tehdään pääosin kasvukauden aikana.

Pienpuurakentaminen

Pienpuulla tarkoitetaan sellaista puuta, joka kaadetaan harvennuksessa, korjataan osin polttopuuksi tai jätetään maatumaan metsäpohjalle. Osa näistä puista kelpaisi myös rakentamiseen. Pienpuusta voi ideoida niin aitoja, sermejä kuin pieniä katoksia.

Viherkatto

Viherkatto- tai elävä katto -koulutus sisältää tarvikkeiden hankinnan, katonrakentamisen ja siihen liittyvän hoitamisen neuvonnan. Elävä katto sopii moniin ulkorakennuksiin, saunoihin ja pienrakennuksiin. Tarvikkeet on kohtuullisen helppo hankkia. Kokeilemalla ja kehittämällä eri materiaaleja voidaan tehdä eri tyyppisiä kattoja. Koulutus kestää kahdesta kolmeen päivään ja kurssilla tehdään pienen ulkorakennuksen katto.

Hirsirakennuksen kengittäminen

Hirsirakennus on pitkäikäinen oikein hoidettuna. Kosteus voi tehdä ikävää jälkeä. Tavallisimmin lahoavat alimmat hirret. Tällöin rakennus kengitetään eli vaurioituneet hirret vaihdetaan uusiin. Kengitys on kuulunut hirsirakennuksille määräajoin tehtäviin kunnossapitotoimiin.

Muu koulutus

Tässä esimerkkejä muista koulutuksista. Kirjoita toiveesi alle kyselylomakkeelle.

  • Ammattilaisesta ohjaajaksi Haluatko järjestää kursseja ja saada lisätietoa ryhmien ohjaamisesta?
  • Somemarkkinointi Lisää digiosaamista ja markkinointia?
  • Vastuullinen viestintä Mitä ja miten kerron yrityksestäni vastuullisesti?

Kerromme mielellämme lisää:

Maaseudun Sivistysliitto ry, Joensuu
Tanja Airaksinen, tanja.airaksinen@msl.fi
p. 045 120 4259
Timo Reko, timo.reko@msl.fi
p. 050 322 6798

ProAgria Itä-Suomi, Maa- ja kotitalousnaiset, Joensuu
Päivi Jokinen
paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 301 2409

Katso toimintaamme myös Facebookista ja Instagramista!