Ympäristöperinnettä ilmastokestävästi

villiyrttejä

Moni entisajan elämäntapaan liittyvä osaaminen, työtapa tai toimintamalli olisi erittäin toimiva ja ympäristöystävällinen myös nykyaikana. Tavoitteenamme on lisätä alueen toimijoiden ja asukkaiden tietämystä ja ymmärrystä ympäristöperinteeseen liittyen ja samalla tehdä tutuksi vanhoja, ilmastoystävällisiä toimintatapoja ja tuotteita.

Nimensä mukaisesti Ympäristöperinteellä ilmastotekoja (YMPPI) toimii ymppinä. Se tarjoaa alueen asukkaille käytännön keinoja ja taitoja ympäristöystävälliseen toimintaan sekä innostaa kehittämään lisää toimintaa aiheen parissa.

Hankkeen tarjottimelle kuuluu erilaisia kurssi-, työpaja-, opintomatka-, ja tapahtumakokonaisuuksia, kuten maatalousperinteeseen liittyviä tapahtumia, perinneyrttitarhojen ja kukkapeltojen perustamista sekä vieraslajien torjunnan täydentämistä niiden hyötykäyttöä opettelemalla. Hanke sisältää koulutusosion myös lapsille.

Toteutusaika on 1.8.2021-31.7.2023.

Hankkeen rahoittaja on Oulujärvi Leader

YMPPI-toimenpiteet

Maasta maahan

Maaseutuympäristön vuodenkiertoon liittyviin keskeisiin töihin, juhliin ja niihin liittyviin perinteisiin tutustutaan valitsemalla kunkin osion keskiöön jokin keskeinen perinnejuhla (laskiainen, hela- eli toukojuhla, juhannus, kekri..). Osion aikana perehdytään juhlan sisältöön, viettämistapaan ja ruokiin. Nostetaan esiin paikallisia satokauden tuotteita ja niiden valmistusta. Kukin osuus huipentuu osallistujien järjestämään, kaikille avoimeen juhlaan tai tapahtumaan.

Perinneyrttien paluu

Kurssin aikana perustetaan kylätalon tai vastaavan paikan pihaan (monivuotisten) perinteisten yrttien kasvimaa. Yrttimaa sopii myös perustettavaksi esim. matkailuyrityksen läheisyyteen.

Vieraslajit kuriin ja käyttöön

Kurssilla käydään läpi vieraslajeihin liittyviä asioita ja keskitytään haitallisina pidettyihin vieraskasvilajeihin, joita Suomessa ovat esimerkiksi lupiini, jättiputki, jättipalsami jaj kurtturuusu. Osallistutaan vieraskasvilajien torjuntaan talkoillen ja opetellaan myös niiden hyödyntämisessä, esim jättipalsamista valmistetaan paperia, lupiinin avulla värjätään lankoja tai kurtturuusun terälehdistä tehdään tuoksupusseja.

Suo, kuokka ja ..

Kurssilla käydään läpi suon perinteisiä ja nykyisiä käyttötapoja, käytön muutosta ja vaikutuksia luontoon ja ilmastoon sekä soiden ennallistamisen mahdollisuuksia. Suokurssilla mennään teeman mukaan suolle: kerätään karpaloita, kenkäheiniä, kihokkeja tai rahkasammalta ja jalostetaan ne osallistujien käyttöön. Kurssi huipentuu saunaan tai itsetehtyyn suonaamioon tai muuhun suoaiheiseen juhlaan.

Hiiltä hallitusti

Erilaisten kasvipohjaisten massojen kuten puun, oljen, järviruo’on tms hiilettäminen seurailee hiilen polton perinteitä, joita sovitetaan nykyaikaan valmistamalla biohiiltä. Hiiletyskurssilla opitaan biohiilen valmistus puutarhakokoluokan hiilettimellä tai maakuopassa ja tutustutaan hiilen käyttöön kasvualustoissa sekä sen potentiaaliin toimia kasvihuonekaasupäästöjen sitojana. Kurssilla valmistettu hiili hyödynnetään osallistujien pihoissa tai kylätalon puutarhassa.

Puuta pihalle

Entisaikaan lähes kaikki rakentaminen Suomessa tehtiin puusta, sillä se oli materiaali, jota oli paikallisesti saatavilla kaikkialla. Kursilla opitaan hyödyntämään pienpuuta rakentamisessa ja sisustamisessa. Pienpuusta voi ideoida niin aitoja, sermejä kuin pieniä katoksia. Kurssilla voidaan myös rakentaa pistoaitaa tai valmistaa päreitä osallistujien käyttöön.

Syötävää säilöön

Kuinka luonnon antimet säilöttiin aikaan ennen jääkaappeja ja pakastimia? Kurssilla opiaan perinteisiä säilöntämenetelmiä (kuivaaminen, hapatus ym) sekä hyödynnetään säilöttyjä tuotteita kylän ruokajuhlissa.

Lahjoja luonnontuotteista

Tuohi, terva, pihka, pettu, juuret, kaislat, luut ja muut luonnonmateriaalit tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia erilaisten tuotteiden valmistamiseen. Järjestämme kursseja esim. tuohi-, kaisla-, luu-, ja juurituotteiden, pihkasalvan, tervasaippuan tai pettuleivän valmistamiseen. Kurssien aikana opetellaan ensin mahdollisuuksien mukaan luonnontuotteiden keruu ja käsittely ja siten opetellaan tuotteiden valmistus.

Kukkapellot hyötynä ja ilona

Yhtenä syynä otsikoissa paljon esiintyvään pölyttäjäkatoon pidetään perinteisten kukkaniittyjen häviämistä. Uudistamme kukkapeltoperinnettä ja perustamme niittyjä paitsi pörriäisten, myös ohikulkijoiden iloksi.

Perinnepaikat tutuiksi

Oulujärvi Leaderin alueen erilaisest museo- tai vierailukäytössä olevat kohteet tarjoavat hyvän mahdollisuuden perehtyä vanhan ajan elämäntapaan ja työmenetelmiin. Hankkeen aikana järjestetään opinto- ja tutustumisretkiä näihin kohteisiin tai kohteita voidaan hyödyntää kurssien pitopaikkana. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös opintomatka jonnekin kauemmas, esim maatalousmuseo Sarkaan Loimaalle tai metäsämuseo Lustoon Savonlinaan.

Pellavaista päälle, villaa jalkaan

Perinteisen kankaanvalmistuksen saloja tehdään tutuksi järjestämällä pellavan kasvatukseen ja käsittelyyn sekä lampaan keritsemiseen ja villankäsittelyyn liittyviä kursseja, työpajoja tai työnäytöksiä.

Hiisi vieköön, Lempo soikoon!

Muinaissuomalaiseen perinteeseen liittyy vahvasti luonnonvoimien ja niiden omien haltijoiden kunnioittaminen. Nämä elävät edelleen vahvasti kerätyssä kansanperinteessä ja ainakin nimissä ja sananlaskuissa. Kurssilla tutustutaan muinaissuomalaisiin jumal- ja taruolentoihin sekä pohditaan miten ne näkyvät nykyaikana ja kuinka niitä voisi hyödyntää esimerkiksi kylätapahtuman tai matkailutuotteen aiheena.

Maarianheinästä kalliomakiaan

Luonnonkasveilla oli entisaikaan suuri joukko erilaisia käyttötarkoituksia, joita ei välttämättä nykyään enää tunneta. Kasveihin liittyvä perinnetietous sopii osaksi esimerkiksi kotiseutu- tai yrttiretkeä. Kurssilla käydään läpi alueen kasvillisuuteen liittyviä perinteitä ja pohditaan tiedon hyödyntämistä kulttuuri- ja matkailutuotteena.

Kesäkanat kunniaan

Lähes joka talossa oli entisaikaan omia kotieläimiä joista saatiin munia, maitoa tai lihaa omiin tarpeisiin. Lisäksi eläimet voivat olla avuksi maiseman tai puutarhan hoidossa. Kotieläinkurssilla käydään läpi kesäkanojen tai lampaiden hankkimiseen ja pitämiseen liittyviä ohjeita ja sääntöjä. Opeastetaan eläinten hankintaan ja hoitamiseen sekä neuvotaan esimerkiksi ruokintaa, pitopaikan vaatimuksiin ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

Käpylehmä, kaarnavene, pajupilli

Hankkeen lapsille suunnatussa työpajaosiossa käydään läpi perinteisiä leikkejä ja niiden kautta opitaan ympäristöajattelua. Tekemällä vesimyllyjä kevätpuroihin tai kaarnavene lätäkön laineille opitaan vesi- ja tuulienergian perusteita. Leikkien ohella voidaan myös rakentaa hyönteishotelli kotipihalle tai lahjaksi. Kohderyhmänä erityisesti päiväkodeissa ja peruskoulun alimmillla luokilla olevat lapset.

YMPPI - yhteydenottolomake

Olisiko joku ylläolevista YMPPI-aihepiireistä sellainen, johon haluaisit tutustua tarkemmin vaikkapa työpajassa tai kurssilla? Rastita kiinnostavat teemat ja lähetä lomake, niin hanketyöntekijä ottaa sinuun yhteyttä toteutuksen suunnittelun merkeissä.
  • Mille alueelle toimintaa toivotte? YMPPI-toimintaa järjestetään Oulujärvi Leaderin alueella (Vaala, Paltamo, Puolanka ja Kajaanin maaseutualueet).
  • Edustatko jotain yhdistystä? (ei pakollinen)

Yhteyshenkilö

Oulujärvi Leader ja maaseuturahasto logot