Materiaalit

Tuohi ja pettu

Tuohi

Tuohella tarkoitetaan koivunrungon uloimpia kerroksia. Tuohta voidaan käyttää niin punontamateriaalina käyttö- ja koriste-esineissä kuin kate- tai eristemateriaalina. Tuohta kerätessä on hyvä huomioida sen käyttötarkoitus, sillä etenkin punontaan tarvitaan mahdollisimman sileä pintaista tuohta. Tuohen paksuus, vahvuus ja pinta vaihtelevat mm. puun iän ja kasvupaikan mukaan. Kiskotut tuohilevyt säilyvät pitkään käyttökelpoisina niputettuna ja suojaisassa ulkovarastossa säilytettynä.

Tuohi kerätään pääasiassa niin sanotun tuohikuun aikaan muutamaa viikkoa ennen ja jälkeen juhannuksen. Tuohen kiskontaa tarvitaan aina maanomistajan lupa, ja tarvittaessa myös puunostajan lupa.

Lue lisää tuohesta:

 

Pettu

Petulla tarkoitetaan männyn kuoren ja itse puuaineksen välissä olevaa nila- ja jälsikerrosta, joka käsitellään ravinnoksi sopivaksi. Pettu tunnetaan pääasiassa menneiden aikojen hätäravintona, mutta nykyisin siinä tiedetään olevan hyvin mm. rautaa ja sinkkiä.

Rungosta irrotetusta pettuliinasta kuoritaan eli silvitään uloin kuorikerros, ruskea ja vihreä aines, näin jäljelle jää nilakerros. Puhdistettu pettuliina on kauttaaltaan vaalea levy. Kuorimisen jälkeen pettuliina on aina käsiteltävä joko paahtamalla tai keittämällä, jotta haitalliset aineet, kuten hartsi ja parkkiaineet, haihtuvat.

Paras männyn nilan ottoaika on toukokuun lopulta aina heinäkuun alkuun. Kuten tuohenotto, myös petun keruu vaatii maanomistajan luvan.

Lue lisää petusta:

Sekä tuohityöt että petun otto ja käyttö sopisivat hyvin myös matkailutuotteiksi.