Materiaalit

Maisemanhoito

Maisemanhoito tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pidetään yllä, entistetään tai uusitaan ympäröivää ympäristöä. Maisemanhoidolla ylläpidetään esimerkiksi perinnemaisemia, ulkoilureittejä, munaisjäännösalueita. luonnonsuojelukohteita.

 

Linkkejä aiheeseen:

Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja 

Maisemanhoitokorttisarja (Mahdollisuutena maisema, MAMA-hankkeen kokoama)

Maiseman tarina – opas maisemapalveluiden luomiseen (Julkaisija: Maa- ja kotitalousnaiset sekä Sitra)

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (ymparisto.fi)

Kansallismaisemat (ymparisto.fi)