Ympäristöluotsaus

Sosiaalinen ympäristö

FOKUKSESSA PAIKALLISUUS, OSALLISTUMINEN JA AKTIIVINEN KANSALAISUUS

Todellisuudessa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamiseen vaikuttavat koko lähiympäristön, perheen, ystävien, koulutuksen, harrastusten ja niin edelleen, kautta opitut arvot, toimintatavat ja asenteet. Osallistumisen valmiudet opitaan paljolti osallistumalla.[1]

Turvapaikanhakijoiden määrän hetkellinen kasvu vuonna 2015 toi monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset lähelle yhä useampien suomalaisten arkea myös maaseutualueilla. Prosessin myötä maaseutualueillekin saadaan uusia asukkaita, joiden mukaan pääseminen paikalliseen todellisuuteen ja toimintaan on tärkeää kotoutumisprosessin käynnistymiseksi. Samalla kantaväestölle avautuu mahdollisuus nähdä asioita toisilla tavoin, kokea eri kulttuurien piirteitä ja pohtia omia toimintamalleja ja kulttuureita. Ollaan kaksisuuntaisen kotoutumisen tiellä. Osaksi yhteisöä pääseminen on osoittautunut ajoittain ongelmalliseksi. Prosessi kaipaa tukea, kannustusta ja monenlaista toimintaa, mutta myös tietoutta siitä, mistä on kysymys. Uusi yhteiskunta, kieli, kulttuuri ja ympäristö asettavat haasteita tasavertaisiksi kansalaisiksi kasvamisessa, mutta uskomme, että sitä voidaan tukea ympäristöluotsauksen avulla.

Maaseudun Sivistysliitto on toteuttanut monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviä hankkeita Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, ja hankkeita on parhaillaan käynnissä Tunturi-Lapissa sekä Pohjois-Karjalassa. [1] Ympäristöluotsitoimintaa on pilotoitu pienimuotoisesti Joensuun seudulla syksyllä 2016 [2], ja Vastaanottava Tunturi-Lappi -hanke kehittää ympäristöluotsauksen mahdollisuuksia maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten parissa. Sosiaalinen ympäristö korostuu ympäristöluotsauksessa kun toimitaan kulttuurien kesken. Kotoutuminen tarvitsee arjen sosiaalisia kontakteja. Ympäristöluotsit ovat oman arkensa asiantuntijoita, jotka auttavat ymmärtämään tapoja ja tilanteita. Samalla ympäristöluotsit laajentavat omaa sosiaalista ympäristöään tutustumalla uusiin kulttuureihin. Vastaanottava Tunturi-Lappi -hankkeen ympäristöluotsit ovat yhdessä suunnitelleet matalan kynnyksen kohtaamistilanteita, joiden kehittämistä jatketaan kiintiöpakolaisten kanssa. Arjen tullessa yhä tutummaksi sosiaalisten kontaktien kautta, ympäristöluotseille avautuu mahdollisuuksia laajentaa luotsauksia myös ympäristönsuojelun ja kulttuurin pariin.

Aiempien teemojen tilalle voidaan ajatella esimerkiksi Arkielämän käytännöt/ minä, me ja yhteiskunta/ kulttuuria, kulttuuria? / paikallisympäristön toimintamahdollisuudet – tai vastaavia teemoja, jotka muotoutuvat käytännön toiminnan ja kokemuksen kautta.

[1] https://msl.fi/osallistu/kansalaisvaikuttaminen-2/maaseudun-sivistysliiton-maailma-on-monikulttuurinen/

[2] Opintokeskusten järjestöt muutoksessa -hanke

[1] https://peda.net/suonenjoki/kansalaisopisto/hankkeet/pph2/kak/4/4akt