Ympäristöluotsaus

Ympäristöluotsaus

Tervetuloa tutustumaan ympäristöluotsitoimintaan!

Ympäristöluotsaus on Maaseudun Sivistysliiton kehittämä yhteisön aktivoimisen ja yhteisökehittämisen menetelmä, jonka tavoitteena on saada ihmiset katsomaan ja ymmärtämään omia ympäristöjään uusin silmin sekä herätellä omakohtaisia näkemyksiä, keskustelua ja vastuullista suhdetta  ympäristöön. Ympäristöluotsauksen avulla lisätään osallisuutta ja rakennetaan keskustelua eri pääteemoihin liittyvistä aiheista.

Ympäristöluotsauksessa ympäristöä tarkastellaan kolmesta näkökulmasta:

  • Luontoympäristö
  • Kulttuuriympäristö
  • Sosiaalinen ympäristö

Ympäristöluotsaus on yhdessä tekemistä, keskustelua ja käsitteiden avaamista ryhmän valitsemista teemoista. Ympäristöluotsauksessa jalkaudutaan omassa elinympäristössä sijaitseviin, teemaan sopiviin kohteisiin ja jaetaan niihin liittyviä tarinoita ja merkityksiä sekä rakennetaan yhteistä ymmärrystä eri näkökulmia tarkastelemalla.

Prosessia ohjaa menetelmään perehdytetty henkilö. Menetelmä hyödyntää mm. sosiokulttuurisen innostamisen ja voimavarakeskeisen ohjauksen elementtejä sekä erilaisia ryhmätyötekniikoita.

Keskeistä menetelmässä on toiminnan vetäjän rooli prosessin tukemisessa kouluttajana toimimisen sijaan: tavoitteena on kannustaa ja tukea ryhmää/asukkaita toimimaan itse ja kehittämään toimintaa edelleen.


MIKÄ ON YMPÄRISTÖLUOTSI?

Ympäristöluotsi ei ole opas vaan innostava kanssakulkija ja ”vertaisihmettelijä”. Ympäristöluotsiksi voi ryhtyä kuka tahansa motivoitunut henkilö koulutustaustasta riippumatta. Luotsin kanssa voi toteuttaa monia suunnitelmia, jotka muuten jäävät toteuttamatta eri tavoin vertaistukea tarvitsevilta henkilöiltä. Ympäristöluotsi voi olla toiminnan alullepanija, yhdessä toimija tai keskustelukumppani, tilanteesta ja sosiaalisesta tarpeesta riippuen.

Toiminta on vapaaehtoistyötä oman ympäristön puolesta. Ympäristöluotsit tarjoavat ympäristösuhdetta syventäviä ja monipuolistavia kokemuksia esimerkiksi lapsi-, nuoriso-, seniori- tai erityisryhmille, yhdistyksille ja järjestöille. Toimintaa voi järjestää niin asutusalueilla kuin luontoympäristöissä.

 

Array