Menetelmäpankki

Äkkiarvaus

Tässä harjoituksessa jokainen osanottaja etsii aluksi itselleen parin. Ohjaaja esittää kaikille pareille saman kysymyksen, esimerkiksi mikä on parisi lempiväri? Kumpikin arvaa ja kertoo arvauksensa parilleen, joka kertoo oikean vastauksen. Tämän jälkeen voidaan lyhyesti keskustella, miten arvauksiin päädyttiin. Joka kysymyksen jälkeen vaihdetaan pareja ja ohjaaja esittää aina uuden kysymyksen.

Lopuksi harjoitus puretaan miettimällä yhdessä, kuinka moneen vastaukseen vastattiin oikein tai väärin. Tarkoituksena on pohtia, miten vastauksiin päädyttiin ja mitä ulkoisia vihjeitä käytettiin. Harjoituksen “suola” on siinä, että se auttaa meitä pohtimaan, kuinka ennakkokäsityksemme ohjaavat ajatteluamme. Leikin ohessa saatammekin huomata, kuinka kaukana ennakkoluulomme ovatkaan todellisuudesta.

Ryhmän ohjaajan kannattaa ennakkoon miettiä kysymyksiä ryhmäkohtaisesti. Toisessa ryhmässä on mahdollista esittää myös henkilökohtaisempia kysymyksiä, kun taas toisessa ryhmässä kannattaa pitäytyä yleisemmällä tasolla.