Menetelmäpankki

Tuumatalkoot

Tuumatalkoot on innostava ryhmätyömenetelmä, jossa osallistujat kommunikoivat toistensa kanssa kirjoittamalla. Tavoitteena on ongelmanratkaisu tai uusien ideoiden tuottaminen valitusta aiheesta.
Tuumatalkoissa työskentelyhuoneen seinille kiinnitetään useita seinä- eli fläppipapereita. Osallistujat kiertelevät vapaasti huoneessa ja kirjoittavat mieleen tulevia ideoita mille tahansa paperille. Tarkoituksena on tutustua muiden ideoihin, inspiroitua niistä ja kirjoittaa uusia ajatuksia papereille.
Ideointivaiheessa osallistujat eivät keskustele toistensa kanssa vaan kommunikointi tapahtuu kirjattujen ideoiden kautta. Kun ideointiin on käytetty riittävästi aikaa, alkaa keskustelu parhaiden ideoiden valintakriteereistä. Kun valintakriteerit on päätetty ja parhaat ideat valittu, jatketaan niiden käsittelyä tarpeen mukaan

Esimerkki tuumatalkoiden järjestämisestä:

  1. Selostetaan ideoinnin tarkoitus
  2. Kuvataan vaiheet
  3. Kerrotaan ideoinnin aihe ja kuvataan ongelma
  4. Jokainen kirjoittaa seinäpaperille kaksi ideaa
  5. Kierretään huoneessa, luetaan muiden ideoita ja kirjoitetaan uusia ideoita mille tahansa paperille
  6. Kierretään seinäpaperit ja valitaan jokaisesta paperista kolme omasta mielestä parasta ideaa ja merkitään ne idean eteen tehtävällä plussalla tai viivalla.
  7. Käydään läpi eniten ääniä saaneet ideat ja pohditaan esimerkiksi pienryhmissä voiko ideoita kehitellä edelleen
  8. Sovitaan parhaiden ideoiden jatkotyöstämisestä