Menetelmäpankki

Swot

Swot-analyysi eli nelikenttäanalyysi on yksinkertainen työkalu projektien ja hankkeiden suunnittelussa ja arvioinnissa. Analyysin avulla kartoitetaan kehitettävän kohteen vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat.

Vahvuudet (Strenghts)
Heikkoudet (Weaknesses)
Mahdollisuudet (Opportunities)
Uhat (Threats)

Swot-analyysi on helppo toteuttaa, sillä sitä varten tarvitaan vain isoja paperiarkkeja ja paksuja tusseja. Kentät voidaan täyttää tilanteeseen soveltuvalla tavalla yksin tai ryhmässä. Analyysin onnistumisessa tärkeintä on, että aikaa varataan esille tulleiden asioiden käsittelyyn.

Muodostuneiden kenttien perusteella tulisikin pohtia seuraavia kysymyksiä:
• Miten vahvuuksia voidaan kehittää edelleen?
• Miten heikkouksia voitaisiin poistaa?
• Kuinka mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää?
• Miten uhkia voitaisiin torjua?

Tarvikkeet: isoja paperiarkkeja ja tusseja, sinitarraa tai teippiä

Soveltuu käytettäväksi:

  • toiminnan kehittämiseen ja arviointiin
  • projektien ja hankkeiden suunnitteluun ja arviointiin