Menetelmäpankki

Osallistava video

Ryhmätyöskentelyssä ja suunnitelmia tehtäessä voidaan apuna käyttää myös videokameraa ja muita teknisiä laitteita. Yhteistuumin voidaan esimerkiksi toteuttaa videomateriaalia kylän sivuille tai osaksi kyläsuunnitelmaa. Videokameran etuna onkin se, että sen avulla voidaan saada myös muiden kuin kyläaktiivien mielipiteet ja ajatukset talteen. Ideana on osallistaa koko yhteisö mukaan toimintaan!

Osallistavaan videoon tarvittavat välineet:
• videokamera
• editointiohjelma (löytyy useista kotikoneista)
• käsikirjoitus

Videokuvauksen edut:
• Kameran käyttö helppoa
• Kaikki voivat osallistua
• Saadaan useamman ihmisen mielipiteet
• Erilainen ja innostava tapa suunnittelun avuksi

Videokuvauksen haitat:
• videokameran hankkiminen kallista
• tekniikan pelko

Tarvikkeet: videokamera, editointiohjelma, käsikirjoitus

Soveltuu käytettäväksi:
• kun halutaan tuottaa lisää materiaalia kylän sivuille
• osana kyläsuunnitelmaa
• kun halutaan saada useiden ihmisten ääni kuuluville
• koko yhteisön osallistamiseen