Menetelmäpankki

Oppimiskahvila

Oppimiskahvila voidaan toteuttaa leppoisasti vaikkapa kahvikupin äärellä. Porukka jaetaan kahvipöytiin, jotka on päällystetty valkoisilla kertakäyttöpöytäliinoilla. Keskelle on kirjoitettu sana tai asia, jota on tarkoitus käsitellä. Tarkoituksena on muodostaa mindmap pöytäliinalle. Valmiit mindmapit esitellään muille ryhmille. Ryhmät voivat myös kiertää pöydät läpi ja tutustua siten toisten ryhmien ajatuksiin.

Jos sinulla on enemmän aikaa käytössäsi, voit toteuttaa oppimiskahvilan myös toisella tapaa. Tällöin jokainen pöytä (ryhmä) valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Pöydät nimetään esimerkiksi kirjaimin A, B, C ja niin edelleen. Tavoitteena on, että ryhmät kiertävät jokaisen pöydän ja ideoivat jokaista midmapia eteenpäin.

Kun ryhmät ovat saaneet tuotoksensa valmiiksi ensimmäisessä pöydässä, puheenjohtajat jäävät pöytiin ja muu ryhmä siirtyy seuraavaan pöytään. Esimerkiksi pöydästä A siirrytään pöytään B ja niin edelleen. Harjoituksen vetäjä voi myös ennalta asettaa ajaksi esimerkiksi 10 minuuttia per pöytä, jonka jälkeen vaihdetaan seuraavan pöytään.

Aina kun ryhmä saapuu uuteen pöytään, puheenjohtaja esittelee edellisten ryhmien työn tulokset ja ryhmä ideoi käsitekarttaa eteenpäin. Näin ollen jokainen ryhmä kiertää jokaisen pöydän ja on mukana ideoimassa jokaista käsitekarttaa.

Kun kaikki pöydät on kierretty, ryhmät esittelevät viimeisen pöydän tulokset muille ryhmille.

Tarvikkeet: valkoisia paperipöytäliinoja, paksuja kyniä ja tusseja, isoja paperiarkkeja, sinitarraa tai teippiä

Soveltuuu käytettäväksi:
• rennon ilmapiirin luomiseen
• ideointiin
• projektien suunnitteluun
• asioiden suhteiden hahmottamiseen