Menetelmäpankki

Kuusi hattua

Kun ryhmän keskustelu tai toiminta on syystä tai toisesta jumiutunut, voidaan avuksi ottaa kuuden hatun menetelmä. Menetelmän tarkoituksena on saada keskustelu eteenpäin sekä varmistaa, että osanottajat puhuvat samasta asiasta.

Hattujen ei tarvitse olla konkreettisia vaan voit käyttää esimerkiksi kuutta eri väristä paperiarkkia. Hattujen tai papereiden värit symboloivat eri asioita ja niiden perusteella muotoutuvat keskustelijoiden roolit.

Valkoinen: Fakta
• Mitä tiedämme aiheesta
• Mitä tietoa tarvitsemme lisää?
• Mistä saisimme lisää tietoa

Punainen: Intuitio ja tunteet
• Mitä tunteita projekti meissä herättää?

Musta: Varovaisuus, arviointi
• Mitkä ovat ehdotuksen hyvät puolet?
• Entä huonot puolet?

Keltainen: Optimismi
• Etsitään tarkoituksellisesti hyviä puolia

Vihreä: Uudet ideat
• Mitä uusia näkökulmia tai ratkaisuja asiaan löytyisi?

Sininen: Kokonaiskuva, yhteenveto
• Miten olemme käsitelleet asiaa?
• Miten asiaa tulisi lähestyä?

Tarvikkeet: kuusi eri väristä hattua tai vastaavasti paperiarkkia

Soveltuu käytettäväksi:
• kun keskustelu on jumiutunut
• päätöksiä ei saada tehtyä
• ryhmän ilmpiirin puhdistamiseen