Menetelmäpankki

Käsitekartta (Mindmap)

Mindmap eli käsitekartta auttaa hahmottamaan käsitteitä ja niiden keskinäisiä suhteita. Mindmapia voidaan käyttää niin ideointiin, suunnitteluun kuin myös muistiinpanojen tekemiseen. Se on tehokas oppimis- ja opetusväline, sillä sitä tekiessä joutuu jatkuvasti pohtimaan asioiden merkityksiä ja suhteita toisiinsa.

Mindmapin voi tehdä yksin tai ryhmässä. Sitä varten tarvitaan isoja paperiarkkeja sekä mielellään eri värisiä tusseja ja kyniä. Mindmap muodostuu siten, että tarkasteltava asia kirjoitetaan keskelle paperia ja siitä lähdetään vetämään viivoja, joiden päähän kirjoitetaan uusia sanoja. Uusista sanoista puolestaan lähtee viivoja taas uusiin sanoihin ja niin edelleen.
Ohjeet mindmapin tekoon:

Varaa mindmapin tekoon isoja paperiarkkeja sekä erivärisiä ja paksuisia tusseja. Merkkaamalla pääkäsitteet paksummilla tusseilla helpotat asioiden keskinäisten suhteiden hahmottumista. Värit puolestaan elävöittävät mindmapista syntyvää julistetta.

1. Käännä aluksi paperi vaakasuoraan ja kirjoita tarkasteltava asia keskelle paksulla tussilla
2. Suosi tikkukirjamia mindmapin selkeyden vuoksi
3. Pyri käyttämään sanoja, jotka toimivat laajempina merkityksen antajina
4. Mindmap etenee hierarkisesti pääkäsitteestä kohti alakäsitteitä ja yhä pienempiä yksityiskohtia
5. Voit käyttää myös värejä ja kuvia symboloimaan eri asioita
Edellä kuvatut ohjeet auttavat mindmapin teossa, mutta jokainen mindmap saa olla persoonallinen oman työn tulos!

Tarvikkeet: isoja paperiarkkeja, eri paksuisia ja värisiä kyniä ja tusseja, sinitarraa tai teippiä esille ripustamiseen

Soveltuu käytettäväksi:
• ideointiin
• asioiden suhteiden hahmottamiseen
• muistiinpanojen tekemiseen

Lähteet:
Luukkonen, J. 2000. Digitaalisen median käsikirjoitusopas. Helsinki: Oy Edita Ab.