Menetelmäpankki

Akvaario

Akvaariomenetelmässä ryhmä jaetaan suurryhmään ja pienryhmään. Suurryhmä asettuu rinkiin pienryhmän ympärille ja pienryhmä alkaa keskustella valitusta aiheesta. Piirin ulkoringin tehtävänä on kuunnella ja seurata keskustelua sekä haluttaessa myös tehdä muistiinpanoja. Keskustelun päätyttyä pienryhmä on hetken hiljaa, jonka jälkeen muut saavat kommentoida keskustelua ja tuoda siihen omia näkökulmiaan. Lopuksi keskustellaan asiasta vielä yhdessä.

Akvaariomenetelmässä ryhmän keskelle voidaan asettaa myös pari, joka keskustelee muiden kuunnellessa. Tällöin pari voi esimerkiksi muodostua kahdesta käsiteltävän aiheen asiantuntijasta, jotka keskustelevat muiden tehdessä muistiinpanoja. Parikeskustelun päätyttyä on muilla sitten mahdollisuus osallistua keskusteluun tai esittää mieleen heränneitä kysymyksiä. Toisin kuin perinteisessä luennossa, jossa asiantuntijat puhuvat ja muut kuuntelevat, akvaariomenetelmässä korostuu vuorovaikutteisuus. Asiantuntijat alustavat keskustelua, mutta parikeskustelun päättyessä myös muut pääsevät ja joutuvat esittämään kysymyksiä.

Akvaariomenetelmä sopii hyvin myös palautteen antamiseen ryhmätapaamisen lopussa. Tällöin keskellä olevan parin tai pienryhmän tehtävänä on pohtia, miten keskustelu on tänään sujunut ja missä asioissa on päästy eteenpäin. Pohtia voidaan myös sitä, mitä voitaisiin ensi kerralla tehdä toisin.

Tarvikkeet: muistiinpanoja varten lehtiöitä ja kyniä

Soveltuu käytettäväksi:
• kun halutaan saada keskustelua aikaiseksi ja useita näkökulmia esille
• oppimismenetelmänä perinteisen luennon sijaan
• palautteen antamiseen ryhmätapaamisen lopussa

Lähteet:
Heikinheimo, K. & Hurskainen V. 2002. Harjoituksilla voimaa, luovuutta ja työniloa.
Pruuki, L. 2008. Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita Prima Oy.