Opintoaineistot

Osallisuuden tukeminen

Vapaan sivistystyön uuden lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen myötä opintokeskukset kehittelevät yhdessä kansanopistojen kanssa erilaisia malleja osallisuuden ja kielenoppimisen tueksi. Toimijakenttänä ovat jäsenjärjestöt, joiden kanssa käydään aluetasolla neuvotteluita toiminnan käynnistämiseksi.
Tutustu lukutaitovalmennuksen esittelyyn!

Osallisuusteeman muita menetelmiä kehitellään vielä, ne tulevat tänne heti kun materiaalit valmistuvat.