Paikan identiteetti: Tohtori Mahon

Paikan identiteetti: Tohtori Mahon

Tohtori Mahon Irlannin yliopistosta vieraili Maaseudun Sivistysliitossa kesäkuussa. Maantieteiskulttuuritutkijana hän oli erityisen kiinnostunut paikan identiteetistä, sen syntymisestä sekä sen muuttamisesta kylissä positiivisempaa suuntaan. Hän esitteli erilaisia alueellisia projekteja, joita Irlannissa oli kokoiltu eri kylissä ja joissa taide sekä kulttuuri olivat toimineet oivina työkaluina kylien aktivoimisessa ja identiteetin vahvistamisessa.
Tässä Mahon pitämä esitelmä tutkimastaan aiheesta sekä projekteista joita oli seurannut.