Yhteisölähtöinen kunta -valmennus

Osallisuus, Verkko, Verkkokoulutus, Kunnille, Yhteisötoimijoille

Käytännön työkaluja kunnan osallisuustyöhön ja yhteissuunnitteluun

Onko kunnassasi alettu puhua osallisuudesta ja sen merkityksestä hyvinvointiin? Mietitkö, miten kuntalaisten ääntä saataisiin paremmin kuuluviin tai miten ihmiset saadaan mukaan yhteiseen kehittämiseen ja tekemiseen? Tämä valmennus tarjoaa vastauksia ja ratkaisuja näihin kysymyksiin. Hae mukaan alla olevalla lomakkeella viimeistään ti 28.2.!

Valmennus on suunnattu kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka haluavat kehittää taitojaan osallisuustyössä ja kuntalaisten kuulemisessa. Valmennuksessa annetaan työkaluja osallisuustyöhön ja vuoropuhelun käymiseen sekä tutustutaan erilaisiin osallisuutta lisääviin työmuotoihin. Tarkoituksena on saada osallisuustyöstä välineitä ja tukea kuntien päätöksentekoon ja johtamiseen.

Valmennuksen suoritettuaan osallistuja

  • ymmärtää, mistä osallisuudessa on kyse viranhaltijan ja kunnan palvelujen kehittämisen näkökulmasta
  • hahmottaa onnistuneen osallisuusprosessin vaiheet
  • hallitsee dialogisen vuorovaikutuksen ja keskustelutavan perusperiaatteet
  • tuntee käytäntöjä, joiden avulla voi tuoda asukkaat mukaan päätöksenteon eri vaiheisiin ja palvelujen kehittämiseen.

Yhteisölähtöinen kunta -valmennus, laajuus 1 op, 32 h

  • Osallistujat saavat valmennuksen suoritettuaan Yhteisölähtöinen kunta -osaamismerkin sekä halutessaan 1 opintopisteen OmaOpintopolku -rekisteriin.
  • Viranhaltija/luottamushenkilö voi halutessaan saada valmennukseen osallistumisesta myös virallisen todistuksen.
  • Edellytämme riittävää osallistumista

Keskeiset sisällöt

  • Mistä osallisuudessa on kyse?
  • Miten kuntalaiset otetaan mukaan?
  • Yhteissuunnittelun keskeiset elementit

Aikataulu

Valmennukseen sisältyy viisi yhteistä verkkokokoontumista ja niiden lisäksi itsenäistä työskentelyä.

Verkkokokoontumiset (á 2 x 45 min)

to 16.3. klo 9-11
to 20.4. klo 9-11
to 25.5. klo 9-11
to 17.8. klo 9-11 (webinaari)
to 7.9. klo 9-11

Yhteisölähtöinen kunta -valmennuksen hakulomake

Hae mukaan Yhteisölähtöinen kunta -valmennukseen tällä lomakkeella ti 28.2. mennessä.
Kerro meille, mikä valmennuksessa sinua erityisesti kiinnostaa?