Tapahtumat

Miten kaupunkia muutetaan?

Tunne+Tila Oulussa, kuva: Päivi Raivio

Tunne+Tila Oulussa, kuva: Päivi Raivio

Kuka saa muuttaa kaupunkitilaa? Kenen kädenjälki näkyy? Onko kaupungissa paikkoja pysähtymiselle?

Keskustelutilaisuus maanantaina 29.8. klo 13 – 15:30, Ravintola Rauhala, Mannenkatu 4, Oulu

Tyrnävällä ja Oulussa on laitettu kädet multaan ja muutettu tyhjää kaupunkitilaa yhteistyön voimin. Epäpaikka muuttuu omaksi tekemisen kautta ja ennen huomaamattomaan ohikulkupaikkaan tekeekin yhtäkkiä mieli pysähtyä. Ympäristö heijastelee kulttuurin arvoja – kertoo siitä, mikä koetaan tärkeäksi. Viihtyisä kaupunki,jossa on tilaa ihmiselle ja aikaa pysähtymiselle, tukee asukkaiden hyvinvointia.

Keskustelutilaisuudessa kuullaan kokemuksia Tyrnävän oleskelupuutarhasta ja Oulussa toteutetusta Tunne+Tila -teoksesta. Niiden kautta mietitään konkreettisella tasolla, mikä saa ihmisen tuntemaan, että hänellä on valtaa vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Kuntakumppanuuden kautta yhteistyö eri tahojen välillä mahdollistuu, kun kuntalaiset, kunta ja kolmas sektori tekevät yhteistyötä.

Keskustelijat:

Marjukka Manninen, Tyrnävän kunnanjohtaja
Helena Illikainen, aluearkkitehti
Eliisa Koskela, Hyvän mielen paikat –hankkeen aluevastaava
Päivi Raivio, taiteilija-muotoilija
Olli Rantala, Suunittelupäällikkö, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Jaakko Jokipii, Projektipäällikkö, Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hanke
Helka Ketonen, kulttuurijohtaja, Maaseudun sivistysliitto

Tilaisuuden moderaattorina toimii Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Suomen aluepäällikkö Virpi Harilahti-Juola.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 24.8. mennessä: virpi.harilahti-juola@msl.fi

TAUSTAA

TUNNE+TILA on helsinkiläisen taiteilija-muotoilija Päivi Raivion kaupunkimuotoilua, tilataidetta ja puutarhaayhdistelevä paikkasidonnainen tilateos. Raivio kertoo, että luomalla viihtyisiä kaupunkilaisten yhteisiä tiloja, hän samalla määrittelee kaupunkitilassa toimimisen rajoja. Usein kiellot ovat kuvitteellisia. Kaupunkien käyttämättömät tontit ja välitilat Raivio näkee potentiaalina ihmislähtöiselle tilojen kehittämiselle. Oulun teos on sarjassaan kolmas ja siihen voi tutustua Oulun kaupunginteatterin viereisellä nurmialueella elokuun loppuun asti. Kaksi aiempaa teosta ovat sijoittuneet Raumalle ja Varkauteen. Teos on osa Maaseudun Sivistysliiton Paikan tuntu -hanketta.

Tyrnävän oleskelupuutarha on saanut alkunsa Maaseudun Sivistysliiton Hyvän mielen paikat –hankkeesta, jossa luodaan kohtaamispaikkoja kuntalaisille. Yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa on vanhan pappilan vähälle käytölle jääneestä pihamaasta alettu muokkaamaan potager-henkistä oleskelupuutarhaa. Keskeisellä paikalla olevasta tilasta toivotaan kaikkien yhteistä pihamaata.