Visuaalinen suunnittelija

Haemme visuaalista suunnittelijaa Sanginkonnun paikkasidonnaiseen ja osallistavaan ympäristötaidehankkeeseen osaksi Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihanketta.

Tehtävänä on Sanginkonnun taiderastien opasteiden, rakenteiden, reitittämisen ja viestintäaineistojen visuaalisen ilmeen ja tunnistettavuuden suunnittelu. Voit olla palvelumuotoilija, ympäristösuunnittelija, designer tai muulla tavoin tehtävään soveltuva luovan alan ammattilainen.

Toimintaympäristön taustatiedot

Maaseudun Sivistysliitto toteuttaa Oulun maaseutualueelle ympäristötaideteosten sarjan Sanginkontu – taiderasteja jokivarren metsissä. Toiminnan esittely löytyy täältä: www.sanginkontu.fi.

 • Avoimen taiteilijahaun kautta valitsemme tekijät toteuttamaan noin 15 teosta Sanginsuun, Lapinkankaan ja Sanginjoen kylien alueelle vuosina 2024–2025.
 • Kumppaninamme on paikallinen kyläyhdistys, joka kokoaa teosten taustaksi paikallista tarinaperinnettä ja antaa talkooapua teosten toteuttamiseen.
 • Taiderastit muodostavat yhdessä Sanginkonnun kulttuurimatkailukohteen ja niveltyvät Oulujokivarren muihin luontomatkailun reitteihin.
 • Taiderastien alue on ympäri vuoden monipuolisessa retkeily- ja ulkoilukäytössä.
 • Taideteokset ovat paikkasidonnaisia ja niiden tulee huomioida luonto- ja ympäristöarvot sekä alueen kulttuuriperintö. Taideteosten ja reitin elinkaari tulee olemaan noin kymmenen vuotta.
 • Teoksista suuri osa on helppokulkuisessa maastossa ja paikalle pääsee mm. Oulusta linja-autolla. Parkkipaikkoja on myös lähellä. Monipuoliseen maastossa liikkumiseen pyrimme saamaan yhteistyötä välinevuokraamoiden kanssa: polkupyörä, kajakki, sauvat, potkukelkka, lumikengät yms.
 • Teokset sijoitetaan aluksi Sanginjoen ja Sanginsuun kylien alueelle paikkoihin, joihin olemme jo saaneet luvat Oulun kaupungilta sekä Metsähallitukselta. Kolmas pääalue on vielä neuvottelujen alla, ja se tulisi olemaan Lapinkankaalla luontopolun varrella (ehkä laavun läheisyydessä) osana nk. Tervareittiä.
 • Tarkempaa kuvailua teosten sijoituspaikoista löytyy taiteilijahaun julkistuksen liitteistä. Valittavalle visuaaliselle suunnittelijalle toimitamme perusteellisempaa esittelyaineistoa.
 • Taideteosten tuottamisen lisäksi järjestämme kylien alueella tempauksia ja tapahtumia, työpajoja, avajaisia, opastettuja kierroksia, taiteilijatapaamisia yms.
 • Tavoitteena on myös innostaa Oulun alueen yritystoimintaa hyödyntämään taiderasteja matkailu- ja palvelutoiminnassaan. Myös mm. koulujen ja harrasteryhmien odotetaan hyödyntävät reitistöä ja siitä tuotettavaa digitaalista sisältöä toiminnassaan.
 • Kyseessä on nelivuotinen (2023–2026) hanke, jota rahoittavat Oulu2026-säätiö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Museovirasto ja Keskitien Säätiö; rahoitusta on haettu myös Oulun seudun Leaderilta.
 • Taideteokset valmistuvat vuoden 2026 alkuun mennessä osaksi Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoa ja tulevat tuolloin näkyvästi esille.
 • Tuotamme taiderasteista myös virtuaalisen mediaympäristön (suomi/englanti) Oulu2026-säätiön toteuttamalle alustalle.
 • Hankkeessamme työskentelee henkilökuntaa, joka vastaa kyläyhteisön osallistamisesta, tarinaperinteen kokoamisesta, taideteosten tuotannosta, tapahtumista, viestinnästä, yhteistyöverkostoista ja hallinnosta.

Visuaalisen suunnittelijan tehtävänä on

 • Luoda reitille yleisilme, joka toistuu reitin opasteissa ja muussa materiaalissa ja synnyttää tunnistettavuuden ja ohjaa reitillä liikkumiseen.
 • Suunnitella fyysiset opasteet ja reittirakenteet.
 • Kommentoida Oulu 2026-alustalle toteutettavan teoskokonaisuutta esittelevän virtuaalisen esittelyaineistomme visuaalista suunnittelua.

Aikataulu

Vuonna 2024

 • paikan päällä käynnit tutustumassa kyliin ja teosten sijoittelupaikkoihin hankkeemme edustajien kanssa
 • mahdollisuus osallistua taiderastit yhteen kokoavan tarinan kehittämiseen hanketiimin ja kyläläisten kanssa, yhteistyö taiteilijavalinnat tekevän kuraattoriryhmän kanssa
 • osallistuminen kyläyhdistyksen kanssa järjestettäviin yhteiskehittämisen tilaisuuksiin 1–2 kertaa
 • reitin yleisilmeen ja opasteiden suunnitelman valmiiksi saaminen tarkennettavan aikataulun mukaan

Vuonna 2025

 • mahdollisesti tarvittava neuvonta ja ohjaus opasteiden valmistamisen vaiheessa
 • osallistuminen kommentoijan roolissa virtuaalisen esittelyaineiston suunnitteluun yhtenäisen visuaalisen ilmeen yllä pysymiseksi

Tarjousten lähettäminen

Pyydämme tarjoustasi palvelumuotoilun tehtävään 3.6.2024 mennessä, sisältäen referenssejä aiemmista vastaavista tehtävistä.
Tarjousten lähetysosoite: rekry@msl.fi.

Lisätietoja antavat

 • kulttuurituottaja Raija Kallioinen, raija.kallioinen@msl.fi, p. 040 563 6876
 • toteutusalueeseen liittyvistä asioista: hankekoordinaattori Riitta Johanna Laitinen, riittajohanna.laitinen@msl.fi, p. 040 584 4907