Kuntalaislähtöinen strategia

Osallisuus, Fasilitointi, Yhteisökehittäminen, Kunnille

Yhteinen ymmärrys ja toimiva kuntastrategia on mahdollista saada aikaan, kun riittävän varhaisessa vaiheessa aidosti kuunnellaan erilaisia näkökulmia ja annetaan aikaa harkinnalle ja mielipiteen muodostamiselle.

Kun mahdollisimman kattava kokonaiskuva käsiteltävästä asiasta on olemassa, on helpompi olla siitä jotain mieltä, pystyä perustelemaan oma näkemyksensä – ja ehkä myös hyväksyä eriävä mielipide. Tuomme avuksi luovia menetelmiä jotka madaltavat erilaisten ihmisten osallistumiskynnystä.

Kunnan kanssa sovimme yhdessä etukäteen
mihin asioihin kuntalaisilta halutaan vastauksia ja ajatuksia, keitä erityisesti halutaan kuulla ja missä heidät kohdataan.

Maaseudun Sivistysliitto

valmistelee ja toteuttaa työpajojen sarjan, josta sovitaan yhdessä. Kuntalaisten mukaan ottamisessa käytetään erilaisia yhteisökehittämisen menetelmiä, joiden avulla saadaan nekin äänet kuuluviin, jotka eivät aina kuulu. Maaseudun Sivistysliitto tekee tuloksista koosteen, joka toimitetaan kunnalle (viranhaltijoille ja luottamushenkilöille) työn ja päätöksenteon tueksi.