Osallisuustyöpaja

Osallisuus, Koulutus, Työpaja, Yhteisökehittäminen, Kunnille

Kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille

Edustuksellista demokratiaa täydentämään on kehitetty suoran osallistumisen käytäntöjä, joiden kautta kuntalaiset voivat suoremmin vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Miten tämä tehtäisiin meidän kunnassa?

Maaseudun Sivistysliitto suunnittelee ja toteuttaa osallisuustyöpajat (yhteensä 1-3kpl, á 2h), joissa osallistujat ovat kunnanvaltuutettuja sekä viranhaltijoita. Työpajojen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja osaamista osallisuudesta, sen hyödyistä ja mahdollisuuksista käyttää yhtenä johtamisen ja poliittisen päätöksenteon työkaluna.

Työpajat voidaan toteuttaa joko paikan päällä tai verkkotilaisuuksina.

Työpajojen sisällöt:

  • Mistä osallisuudessa on kyse? Onnistuneen osallisuusprosessin vaiheet.
  • Lisää vuoropuhelua osaksi päätöksentekoa ja kuntakehittämistä – miten kuntalaiset otetaan mukaan?
  • Osallisuustyön menetelmät ja hyvät käytännöt – mitkä meille?

Kysy lisää:

Virpi Harilahti-Juola

Kehittämispäällikkö, osallisuus ja kuntakumppanuus

+358 40 678 1968 virpi.harilahti-juola@msl.fi Lue lisää henkilöstä