Osallisuustyöpaja

Osallisuus, Koulutus, Työpaja, Yhteisökehittäminen, Kunnille

Osallisuustyöstä välineitä johtamiseen ja tukea päätöksentekoon

Mitä hyötyä on osallisuustyöstä? Millaisia mahdollisuuksia ja työvälineitä se voi tuoda johtamiseen ja päätöksentekoon kunnassa? Valtuutetuille ja viranhaltijoille suunnatussa osallisuustyöpajassa on tavoitteena lisätä ymmärrystä ja osaamista osallisuudesta.

Edustuksellista demokratiaa täydentämään on kehitetty suoran osallistumisen käytäntöjä, joiden kautta kuntalaiset voivat suoremmin vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Miten tämä tehtäisiin meidän kunnassamme?

Maaseudun Sivistysliitto suunnittelee ja toteuttaa osallisuustyöpajat (yhteensä 3kpl, á 1-2h), joissa osallistujat ovat kunnanvaltuutettuja sekä viranhaltijoita. Työpajoihin voi osallistua vaikka koko valtuusto.

Työpajassa avataan osallisuuden käsitteitä ja etsitään ratkaisuja osallisuuden
lisäämiseen kunnassa. Tavoitteena on helpottaa viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
yhteistyötä. Samalla esitellään käytäntöjä, joiden avulla voi tuoda asukkaat
mukaan päätöksenteon eri vaiheisiin ja palvelujen kehittämiseen. Työpaja toteutetaan
verkkotilaisuuksina.

Työpajojen sisällöt

  • Mistä osallisuudessa on kyse?
  • Onnistuneen osallisuusprosessin vaiheet.
  • Lisää vuoropuhelua osaksi päätöksentekoa ja kuntakehittämistä
    – miten kuntalaiset otetaan mukaan?
  • Osallisuustyön menetelmät ja hyvät käytännöt
    – mitä osallisuutta lisääviä toimenpiteitä teidän kunnassanne voisi toteuttaa?

Lue lisää Virpi Harilahti-Juolan blogista ”Kuntapäättäjä – mitä sinä kuulet ja ketä kuuntelet”