Microsoft Teamsin käytön koulutus

Koulutus ja kehittäminen, Koulutus, Työpaja, Järjestötoimijoille, Kylille
Näkymä Microsoft Teams -kokouksesta

Ota Microsoft Teams haltuun!

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi, miten käytät Microsoft Teams -ohjelmaa verkkokokoustamisessa ja muissa verkkotilaisuuksissa sekä muuhun yhteistyöhön etänä: tiedostojen yhteiskäyttö, tiimityö, ideointi ja ideoiden jatkokehittely yhteistyössä etänä. Koulutuksessa harjoittelemme Teamsin ominaisuuksia käytännössä.

Kesto: 1–2 tuntia (sovittavissa) 

Toteutustapa: Verkossa tai kasvokkain (esimerkiksi järjestön/yhdistyksen koulutuspäivän yhteydessä)

Ota yhteyttä

Muista koulutustuki jäsenjärjestöille!